Amasoner saksøker Amazon

Den lite kjente Minneapolis-bokhandelen Amazon saksøker den svært så godt kjente nettbokhandelen Amazon.com.

Den lite kjente Minneapolis-bokhandelen Amazon saksøker den svært så godt kjente nettbokhandelen Amazon.com.

Den virkelige bokhandelen - den i Minneapolis - har eksistert siden 1970, og eieren mener den virtuelle rivalen, Amazon.com, bryter varemerkebestemmelsene og bidrar til å forvirre kundene ved å ta et navn som er nesten identisk med den gamle bokhandelen.

Det er Amazon.coms massive markedsføring som skaper problemer for Amazon Bookstore som sier de sliter med at stadig flere kunder blander sammen butikknavnene. Det store problemet er at kunder kommer inn i Amazon Bookstore og tror de kan få noe mer enn de kan få.

En forklaring på hvilke vanskeligheter som kan dukke opp forklares mer utfyllende i den britiske nettavisen The Register som har mottatt en mail fra en av sine lesere i Minneapolis.

Han skriver: "One possible reason that the shop in question failed to notice Amazon.com is perhaps that it's clientele is so limited. It deals exclusively in lesbian literature. They are probably just sick of tourists coming into the "real Amazon bookstore" and then wondering aloud why everyone else in the store is a broad-shouldered woman with a crew cut, and where they can get a copy of 1001 dirty golf jokes."

Hvorom allting er; The Register legger i hvert fall til at de - med den kjennskap redaksjonen har til komikertalentet Eddie Izzard og "lesbiske som er fanget i menns kropper" - nok kan sympatisere med butikkens klientell, men er ikke uten videre overbevist at søksmålet handler om noe annet enn et forsøk på å tyne ut noen tusen dollar fra et høyprofilert merkenavn.

Reuters har en liknende tilnærming til saken og mener at en ikke kan unnlate å stille spørsmål ved hvorfor Amazon Bookstore har ventet helt til nå med å saksøke Amazon.com for navnelikheten. Minneapolis-bokhandlerens svar er at "det er ikke før nylig at Amazon.com er blitt særlig utbredt"

Det har fått amerikanske medier til tørt å kommentere at "enkelte har en svært vid definisjon av ordet 'nylig'..."

Amazon.com vil ikke kommentere saken før de har mottatt søksmålet formelt.

Til toppen