Amazon.com gir nye opsjoner

Den amerikanske e-handelsgiganten Amazon.com skal gi sine ansatte nye opsjoner. Grunnen er at de gamle opsjonene rett og slett er verdiløse etter at selskapet har falt på børsen.

Den amerikanske netthandelsgiganten Amazon.com tilbyr sine ansatte nye opsjoner.

Opsjonene til de ansatte hadde rett og slett blitt verdiløse, og dermed uattraktive. Det melder Wall Street Journal.

Grunnen til verditapet er aksjefallet Amazon.com har opplevd den siste tiden. Selskapets aksjekurs har rast på Nasdaq.

Det har vært populært i nettbransjen å tilby sine ansatte opsjonsløsninger sammen med ordinær lønn. Både på grunn av at dette er mindre kostnadsdrivende, og en kan betale mindre lønn mot at man får en fet opsjonsavtale. Men også fordi det gir et ekstra påskudd for at arbeidstageren skal gjøre en langt bedre jobb. Dess mer aksjekursen går opp i selskapet, dess mer vil ansatte tjene på sine opsjoner.

Men når aksjekursen har rast, er det ikke lenger så attraktivt.

Til toppen