Amazon.com trosser krisen

Verdens største nettbutikk økte nettoresultatet betraktelig.

Amazon.com trosser krisen

Verdens største nettbutikk økte nettoresultatet betraktelig.

Tallene som er offentliggjort for første kvartal viser solid vekst fram samme periode i fjor. Omsetningen økte med 18 prosent til 4,89 milliarder dollar, mens resultatet etter skatt økte med 24 prosent til 177 millioner dollar.

Ifølge gründer og toppsjef Jeff Bezos har salget av den nye e-bokleseren Kindle 2 gått over all forventning. Amazon har 270 000 titler tilgjengelig for Kindle. Sammenliknet med forgjengeren, tilbyr Kindle 2 syv ganger så stor lagringsplass.

Kindle-salget er først og fremst konsentrert om Nord-Amerika, der en egen trådløs tjeneste gjør det mulig å laste e-bøker direkte til leseren.

Amazon deler sin omsetning i tre kategorier: «media» (altså bøker, musikk og så videre), «elektronikk og andre generelle varer», samt «annet». Media økte med 7 prosent til 2,72 milliarder dollar, mens elektronikk – deriblant Kindle – økte med 38 prosent til 2,05 milliarder dollar. Sammenliknet med i fjor, er veksten i begge hovedkategorien kraftig redusert, fra henholdsvis 28 prosent for media og 56 prosent for elektronikk.

Under «annet» kommer blant annet tjenester innen nettskyen, som Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) og Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Veksten her er 8 prosent, til 120 millioner dollar. For ett år siden var veksten 37 prosent.

Geografisk sett, skiller Amazons regnskap mellom «Nord-Amerika», det vil si USA og Canada, og «internasjonal», det vil si nettstedene i Storbritannia, Tyskland, Japan, Frankrike og Kina.

Veksten i Nord-Amerika er 21 prosent, til 2,58 milliarder dollar, tilsvarende 53 prosent av den samlede omsetningen. Den internasjonale omsetningen er 2,31 milliarder dollar, 15 prosent større enn for ett år siden.

I kategorien media er omsetningen større internasjonalt enn i Nord-Amerika: 1,42 milliarder dollar mot 1,30 milliarder dollar. I de to andre kategoriene er Nord-Amerika overlegent størst: 1,17 milliarder mot 874 millioner dollar innen elektronikk, og 101 millioner mot 19 millioner innen «annet».

Amazon peker på at korrigert for svingninger i valutakurser, vokste den internasjonale omsetningen med 28 prosent, fordelt på 17 prosent innen media og 50 prosent innen elektronikk.

    Les også:

Til toppen