Amazon dobler tapet

Pengene renner fortsatt ut i strie strømmer fra Jeff P. Bezos' nettbutikk Amazon.com. Selskapets vareutvalg er økt dramatisk, noe som har gitt en formidabel omsetningsøkning, men ikke på kjerneområdene bøker, musikk og videofilmer.

- Det kan se ut som om bokvirksomheten ikke lenger har det drivet over seg som den hadde for flere kvartaler siden. Dessuten klarer ikke de nye virksomhetsområdene å vokse så raskt som investorene håper, sier markedsanalytiker Genni Combes i Chase H&Q til Wall Street Journal.
Amazon.com omsatte for 578 millioner dollar i andre kvartal, en imponerende vekst fra de 314 millioner dollar selskapet solgte for i samme periode i fjor. Omsetningen ligger likevel noe under det markedet hadde håpet på. Et snittestimat First Call/Thomson Financial på forhånd hentet inn fra 25 analytikere tydet på at Amazon-salget ville passere 585 millioner dollar, skriver Wall Street Journal.


Selv om Amazon-sjef Jeff P. Bezos fremdeles holder maska og avviser alle hentydninger om at Amazon nærmer seg stupet, er det bekymringsfullt for selskapet at salget av bøker, musikk og videofilmer - selve kjernevirksomheten - faktisk falt med fire prosent i USA fra første til andre kvartal. Sammenliknet med andre kvartal for ett år siden, viser imidlertid virksomhetsområdet en vekst på 38 prosent.

Konsernets bunnlinje blir stadig mer horribel lesning. Amazon.com tapte 317,2 millioner dollar i andre kvartal, mot 138 millioner dollar i samme periode i fjor. Det tilsvarer et daglig pengeforbruk på 28 millioner norske kroner.

Disse tallene inkluderer imidlertid 110 millioner dollar i tap i andre selskaper som Amazon har investert tungt i. Ser en bort fra disse og andre kostnader, havnet Amazon-underskuddet på 89,3 millioner dollar, mot 67,2 millioner dollar på samme tid i fjor. Det reduserer i så fall det daglige pengeforbruket til vel åtte millioner norske kroner, noe som faktisk er bedre enn markedet hadde fryktet...

Både resultatet og gårsdagens melding om at toppleder Joseph Galli Jr. ville forlate Amazon til fordel for presidentvervet i VerticalNet bidro til at Amazon-aksjen falt kraftig på Nasdaq. Nå setter styreformann og Amazon-gründer Bezos sin lit til at en god høst og et forventet solid julesalg vil bidra sterkt til å redusere det skrikende misforholdet mellom selskapets inntekter og kostnader.

Til toppen