Amazon, Facebook, Google, IBM og Microsoft skal samarbeide om kunstig intelligens

Vil gjøre debatten mer opplyst.

Amazon, Facebook, Google, IBM og Microsoft skal samarbeide om kunstig intelligens.
Amazon, Facebook, Google, IBM og Microsoft skal samarbeide om kunstig intelligens. (Bilde: Colourbox / montasje (digi.no))

Vil gjøre debatten mer opplyst.

Flere av de største, amerikanske teknologiselskapene har gått sammen om å danne Partnership on AI, en organisasjon som både skal fremme den allmenne forståelsen for kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) og finne beste praksis for å møte både utfordringer og muligheter innen dette fagfeltet, slik at teknologien gagner både mennesker og samfunn.

Selskapene som står bak det nye partnerskapet – Amazon, Facebook, IBM, Microsoft, samt Alphabet-eide DeepMind og Google i fellesskap – forsøker alle å utnytte de mulighetene som nylig har åpnet seg innen kunstig intelligens. 

Men med etableringen av partnerskapet viser de også at veien framover ikke er bekymringsfri.

Leste du denne? Politikere vil gi roboter status som elektroniske personer

Skal publisere forskning

Medlemmene av organisasjonen skal derfor utføre forskning og anbefale beste praksis innen en rekke felter, inkludert områder som etikk, rettferdighet, innsyn, personvern, samarbeid mellom menneske og AI-systemer, troverdighet, pålitelighet og robusthet. 

Forskningen skal utgis under en åpen lisens.

– AI-teknologiene har et enormt potensial til å forbedre mange aspekter ved livet, for eksempel innen helse, utdanning, produksjon, hjem-automatisering og transport. Gjennom iherdig forskning, utvikling av beste praksis og en åpen dialog, håper grunnleggerne av Partnership on AI å gjøre dette potensialet så stort som mulig, og å sikre at det kommer til nytte for flest mulig mennesker, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Langt igjen: Ny test avslører at snakkende roboter er dumme som brød

Inviterer

Blant styremedlemmene finner man Eric Horvitz fra Microsoft Research og Mustafa Suleyman fra DeepMind. Men også uavhengige akademikere, non-profit-organisasjoner, talspersoner for brukergrupper og spesialister innen politikk og etikk skal inviteres til å bli styremedlemmer i Partnership on AI. Det er mer uklart om andre kommersielle aktører også vil få delta.

– Årsaken til at vi alle jobber med kunstig intelligens er fordi vi med lidenskap tror på dens muligheter til å forvandle vår verden. Den positive påvirkningen til AI avhenger ikke bare av kvaliteten på algoritmene våre, men på mengden av offentlig diskusjon for å sikre at AI er forstått og til nytte for så mange mennesker som mulig, sa Suleyman under en konferansesamtale med pressen, ifølge The Verge

– Ekkokammer av angst

Noe av årsaken at til at Microsoft har blitt med, er det Horvitz anser som den overdrevne frykten for hvilken trussel kunstig kan utgjøre. Ifølge The Verge kaller han dette for et ekkokammer av angst. En annen faktor er muligheten for mulighetene for tilsynsvirksomhet fra myndighetenes side, noe som kan bremse utviklingen innen kunstig intelligens. 

– Det har blitt stilt spørsmål om innsynsmulighetene i systemene våre, og mulighetene for oss til å forklare oss, sa Horvitz.

Den nye organisasjonen skal likevel ikke være noen lobbyorganisasjon overfor myndighetene. Det opplyses også at den skal samarbeide med andre AI-organisasjoner.

– Dette er virkelig spennende tider for AI. Den hyppige framskrittene innen forskning utvider det vitenskapelige omfanget og påvirkning av feltet, og vekker enorm, allmenn interesse, sier Subbarao Kambhampati, president for Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), en av organisasjonene Partnership for AI skal samarbeide med.

– Tiden er moden for samordnet arbeid, av den typen som dette partnerskapet gir løfter om, for å fostre offentlighetens forståelse for hvordan kunstig intelligens komme livene våre til gode, samt å legge til rette for en tankefull dialog om ansvarlig bruk av denne teknologien, sier Kambhampati.

Les også: Åpner lab for kunstig intelligens på NTNU

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen