Amazon styrer mot underskudd

Likevel gikk aksjen i været da kvartalstallene ble kjent.

Amazon styrer mot underskudd
Milliardinvesteringer i robotiserte distribusjonssentraler og IT-infrastruktur skal sikre at pappemballasje som dette blir mer og mer vanlig over hele verden. Bilde: Scanpix REUTERS/Rick Wilking

Amazon.com, verdens største netthandel, la fram sine regnskapstall for første kvartal i går. Selskapet har i perioden investert så mye i utbygging av fysisk og IT-infrastruktur, samt på oppkjøpet av robotleverandøren Kiva, at analytikerne hadde minimale forventninger til nettoresultat.

Da det faktiske resultatet ble fire ganger større enn ventet – 0,28 dollar per aksje mot forventet 0,07 dollar – spratt aksjekursen opp nesten 15 prosent, trass i at Amazon advarte mot et sannsynlig underskudd i inneværende kvartal.

Poenget er at Amazon investerer i løsninger og systemer for å redusere driftsmarginene på lang sikt, og at tallene for første kvartal ser ut til å bekrefte at dette kan gjøre selskapet svært lønnsomt på litt lengre sikt.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 34 prosent til 13,2 milliarder dollar. Driftsutgiftene økte med 36 prosent til 13,0 milliarder dollar. Driftsresultatet falt med 40 prosent til 192 millioner dollar. Nettoresultatet etter skatt falt med 35 prosent til 130 millioner dollar.

Omsetningen av det Amazon kaller «media», det vil si fysiske og elektroniske bøker, DVD-er, CD-er, musikk og video – altså innhold – økte med 19 prosent til 4,71 milliarder dollar. Salget av forbrukerelektronikk og andre fysiske varer – inkludert lesebrettene og nettbrettene i Kindle-serien – økte med 43 prosent til 7,98 milliarder dollar, og utgjør altså 60 prosent av den samlede omsetningen. Det mestselgende produktet er nettbrettet Kindle Fire. Dette belegges ikke med tall.

Vareomsetningen omfatter virksomhet fra andre detaljister: De har anledning til å selge egne varer fra Amazons nettsteder, mot en provisjon som skal ligge på rundt 10 prosent.

Amazon utvider stadig produktutvalget til nye områder. Nylige utvidelser omfatter blant annet «vaktmesterutstyr» (tepperensere, vannpumper, bonemaskiner, spesialstøvsugere med mer) og laboratorieutstyr.

Den tredje og minste inntektskategorien, som også er den som øker mest, er en diverse-post som i hovedsak består av IT-tjenestene «Amazon Web Services», der kunder kan leie datakraft og andre IT-ressurser. Her er økningen 61 prosent til 500 millioner dollar.

Amazon investerer i nye varelagre og nye datasentraler, og i avtaler for å sikre seg tilgang til flere bøker og annet innhold. I 2011 skal nye varelagre ha kostet Amazon 4,6 milliarder dollar, og ytterligere 13 distribusjonssentraler er planlagt i 2012.

Samtidig øker staben raskt. Ved utgangen av første kvartal hadde Amazon 65 600 ansatte, 73 prosent mer enn for et år siden.

Omsetningen gjennom Amazons «internasjonale» nettbutikker, det vil si netthandlene i Storbritannia, Tyskland, Japan, Frankrike, Kina, Italia og Spania, økte med 31 prosent til 5,76 milliarder dollar fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Andelen av Amazons samlede omsetning har følgelig falt fra 45 prosent til 44 prosent.

I USA tilbyr selskapet en egen medlemsordning, «Amazon Prime». Mot en årskontingent på 79 dollar får man gratis frakt på alle innkjøp, tilgang til film og tv-serier, samt anledning til å «låne» – uten tilbakelevering – én e-bok i Kindle-format per måned.

Amazon tror omsetningen i andre kvartal i år vil være fra 20 prosent til 34 prosent større enn i andre kvartal i fjor, det vil si mellom 11,9 milliarder dollar og 13,3 milliarder.

Fortsatt høyt investeringsnivå innebærer at utgiftene vil økte langt mer. Det spås et driftsresultat på mellom minus 260 millioner dollar og pluss 40 millioner.

Hoppet i aksjekursen da dette ble kjent, tyder på at børsen ikke betrakter det sannsynlige underskuddet i andre kvartal som en katastrofe, men tvert i mot tror på Amazons forsikringer om raskt økende overskudd på litt lengre sikt.

Les mer om: