Amazon vant mot EU: Fikk ikke ulovlig skatterabatt

Amazon fikk ikke en utilbørlig skattefordel i Luxembourg, fastslår EU-retten og reverserer EU-kommisjonens krav om at netthandelsgiganten måtte betale mer.

Amazon vant mot EU: Fikk ikke ulovlig skatterabatt
Amazon vant skattesaken mot EU og slipper dermed å etterbetale 2,5 milliarder kroner i skatt. Illustrasjon: Mark Lennihan/NTB

– Ifølge domstolen har ikke kommisjonen kunnet bevise at et europeisk datterselskap av Amazon fikk en utilbørlig reduksjon i skattebyrden, skriver EU-retten i en pressemelding. Den mener Amazon ikke har fått noen «selektiv skattefordel».

I 2017 kom kommisjonen fram til at selskapet hadde fått en ulovlig skatterabatt. Luxembourg ble derfor pålagt å gå tilbake og kreve inn 250 millioner euro – rundt 2,5 milliarder kroner – i skatt. Både Amazon og Luxembourg anket beslutningen.

Beslutningen i EU-retten kan ankes til en høyere instans i EU-domstolen.

Les også