AMD blør seg ihjel

I januar og februar solgte AMD mer enn Intel gjennom detaljist. Men priskrigen med Intel gjør at AMD kan være i ferd med å blø ihjel.

I januar og februar solgte AMD mer enn Intel gjennom detaljist. Men priskrigen med Intel gjør at AMD kan være i ferd med å blø ihjel.

De endelige tallene kunngjøres seinere i dag. Forventningene er klare: En omsetning på 630 millioner dollar vil gi tap på mellom 0,50 og 1,20 dollar per aksje i kvartalet fra januar til mars, det tredje i selskapets regnskapsår. Tilsvarende kvartal i fjor ga 541 millioner dollar i omsetning, mens Advanced Micro Devices (AMD) solgte for 789 millioner dollar i forrige kvartal.

To tall forklarer problemene. Det ene er den gjennomsnittlige prisen som AMD faktisk er blitt betalt per brikke. Selskapet har tidligere uttalt at 100 dollar per brikke er det reelle skillet mellom overskudd og underskudd. Gjennomsnittsprisen i siste kvartal var 78 dollar ifølge ZDNet, under 70 dollar ifølge Techweb.

Det andre tallet er avviket mellom forventet og faktisk produksjon. Etter planen skulle 5,5 millioner brikker vært produsert. I praksis ble det bare laget 4,3 millioner brikker. Dette avviket skyldes ikke lav etterspørsel. Årsaken er problemer i selve produksjonen, og ofrene er de raskeste og mest avanserte brikkene, K6-2, de som hadde fått opp gjennomsnittsprisen dersom de hadde blitt solgt. Tilsvarende produksjonsproblemer skal fortsette å prege K6-III-brikken som ble kunngjort tidligere denne måneden.

I januar vakte det oppsikt da salgstallene fra detaljist ble summert, og det viste seg at AMD var større enn Intel. I februar ble tendensen ytterligere bekreftet. AMDs andel var for første gang over 50 prosent, med 51,4 prosent, mot Intels 38,3 prosent. Hvis trenden fortsetter, og AMD må fortsette å forfordele mange små leverandører til fordel for sine beste kunder, og avspise alle med sine dårligste prosessorer, kan det bli nødvendig med ytterligere innskrenkninger i staben, utover de 300 arbeidsplassene som forsvant i mars.

Salgssuksessen er et faktum. Spørsmålet er bare om AMD kan holde tritt med etterspørselen uten å blø seg i hjel.

Til toppen