AMD mot nytt tap i neste kvartal

Kvartalet januar-mars ga et tap på 128 millioner dollar av en omsetning på 631 millioner for AMD. Det er bedring i sikte, men neste kvartalstall antas også å bli røde.

Kvartalet januar-mars ga et tap på 128 millioner dollar av en omsetning på 631 millioner for AMD. Det er bedring i sikte, men neste kvartalstall antas også å bli røde.

Tapet omfatter 15 millioner dollar som ble satt til å håndtere permitteringer. Det svarer til 88 cents per aksje, eller 81 cents fratrukket avsetningene til permitteringer. Forventningssnittet blant analytikerne havnet til slutt på 92 cents. Med andre ord gjorde AMD det litt mindre dårlig enn forventet.

Permitteringer av 300 årsverk ble varslet i mars, men er ennå ikke gjennomført.

Tyngende utviklingskostnader på 160 millioner dollar, og betjening av gjelden som finansierte produksjonsanlegget i den tyske byen Dresden til 1,9 milliarder dollar er faktorer som trekkes fram for å forklare det dårlige kvartalsresultatet, i tillegg til problemene med å få produsert tilstrekkelig mange brikker til å dekke etterspørselen.

Analytikerne antar at det blir vanskelig for AMD å gå i pluss i neste kvartal. Selskapet lot være å kommentere dette selv, men spådde større produksjon av de dyrere og mer avanserte mikroprosessorene, samt en ti prosents økning i omsetningen av andre typer brikker. Flere dyrere prosessorer betyr at snittprisen per prosessor øker. Hos rivalen Intel er snittprisen 227 dollar, mens AMDs 78 dollar ligger langt under de 100 til 105 dollarene man antar AMD trenger for å gå i pluss.

Toppsjef Jerry Sanders har satt produksjonsmålet for kvartalet april-juni til fem millioner prosessorer. Han mener produksjonsproblemene er løst, og tror målet vil nås. Om utsiktene for K7-prosessoren, som etter sigende skal være raskere enn tilsvarende varer fra Intel, antydet han en første produksjonsserie i juni, og at store PC-leverandører kunne regne med å selge sine første K7-maskiner en gang i juli.

AMD forhandler med banker for å restrukturere gjelden, og ser fram til en emisjon i juni som skal reise 200 millioner dollar.

Selskapet har flere kunder enn noen gang. Selve IBM har kunngjort at AMD-brikker vil brukes i enkelte bærbare modeller i ThinkPad-serien. I første omgang vil disse begrenses til det japanske markedet.

Til toppen