AMD starter 2010 med solid framgang

For én gangs skyld, et første kvartal som går solid i pluss.

AMD starter 2010 med solid framgang

Regnskapet som prosessorleverandøren AMD leverte i går for første kvartal 2010, er det første som ikke omfatter virksomheten i Global Foundries, selskapet som ble utskilt fra AMD i 2009. AMD er fra årsskiftet et brikkeselskap uten egne fysiske produksjonsanlegg, i motsetning til Intel som driver med både konstruksjon og produksjon. Den nye forretningsmodellen spiller liten rolle for sammenlikningen av de viktigste regnskapstallene: Omsetningen stammer fra de samme produktene, selv om utgiftene er annerledes.

Målet med den nye forretningsmodellen var å oppnå mer rasjonell drift, redusere utgiftene og øke lønnsomheten. Tallene for første kvartal tyder på at AMD har klart det.

Fra første kvartal i fjor er omsetningen økt med 33 prosent til 1,57 milliarder dollar, mens driftsutgiftene er redusert med 3 prosent til 1,39 milliarder dollar. Det innebærer at driftsunderskuddet på 249 millioner dollar er vendt til et overskudd på 182 millioner. Regnskapstekniske forhold knyttet til kapitalforpliktelser overfor Global Foundries gjør at nettoresultatet etter skatt er større enn driftsresultatet, 257 millioner dollar, mot minus 414 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

I 2008 og 2009 gikk AMD bare unntaksvis i pluss. Regnskapet for tredje kvartal 2008 viser et driftsresultat på 122 millioner dollar av en omsetning på 1,80 milliarder dollar. I fjerde kvartal 2009 mottok AMD en erstatning fra Intel på 1,24 milliarder dollar: Trekker man dette beløpet fra det oppgitte driftsresultatet for dette kvartalet, får man et faktisk driftsresultat på pluss 46 millioner dollar. I en annen oppstilling av regnskapet for dette kvartalet, oppgir AMD et faktisk driftsresultat på 169 millioner dollar. Regnskapet for hele 2008 viser et driftsresultat på minus 1,98 milliarder dollar. Trekker man Intel-erstatningen fra det oppgitte driftsresultatet for 2009, havner man på minus 404 millioner dollar.

AMDs gode tall kan, i likhet med dem Intel la fram tirsdag kveld, tolkes som et tegn på at hele IT-bransjen går lysere tider i møtet. Intels omsetning økte enda mer enn AMDs, med 44 prosent til 10,3 milliarder dollar. Intel er fortsatt seks til sju ganger større enn AMD. Begge prosessorleverandørene vokser raskere enn pc-markedet, som ifølge analyseselskapet Gartner økte med 27 prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010.

    Les også:

Les mer om: