AMD vil gjøre SYSmark-test Athlon-vennlig

AMD mener standard prosessortesten SYSmark 2002 er for Pentium-vennlig og har gått inn i BAPCo for å påvirke SYSmark 2003.

AMD mener standard prosessortesten SYSmark 2002 er for Pentium-vennlig og har gått inn i BAPCo for å påvirke SYSmark 2003.

BAPCo - "Business Applications Performance Corporation" - er en ideell organisasjon som ble opprettet i 1995 av Intel, Compaq, Dell, IBM og en rekke amerikanske forleggere av fagtidsskrifter. Hensikten er å lage standardtester for å måle ytelsen til prosessorer og PC-er, på en måte som mest mulig gjenspeiler vanlige brukeres opplevelser.

En av de viktigste BAPCo-testene er SYSmark, som samler tester for kontorbruk og tester for opprettelse av innhold for web. I SYSmark-testene for kontorbruk inngår Microsoft Office-programmene, samt Netscape Communicator, Dragon talegenerering, WinZip og McAfee virusvern. I testene for webinnhold inngår applikasjoner fra Adobe, Microsoft og Macromedia.

Ved overgangen fra SYSmark 2001 til SYSmark 2002 i januar i år, merket AMD seg at den nye versjonen av standardtesten ga noe bedre karakterer til Intels Pentium-prosessorer, mens AMDs Athlon-prosessorer fikk klart dårligere poengsum, spesielt i forbindelse med webinnhold. Dette bekreftes av blant andre analytikere ved Mercury Research. Samtidig bestrider for eksempel Tom's Hardware Guide at endringene i testen ble gjort bevisst for å gi Pentium fordeler framfor Athlon. AMD mener derimot å kunne peke på 14 ulike oppgaver der Athlon skåret bedre enn Pentium i SYSmark 2001, og som ble fjernet i SYSmark 2002.

AMD orienterte analytikere om sitt syn på forholdet i våres, men valgte å gå inn i BAPCo for å påvirke utformingen av SYSmark 2003 framfor å gå ut i media. At selskapet nå har valgt å orientere amerikansk fagpresse, kan avspeile et ønske om å presse innrømmelser fra de øvrige medlemmene av BAPCo.

Til toppen