AMDs 64 biters arkitektur krever ingen rekompilering

AMDs 64 biters arkitektur skal gi vesentlig bedre ytelse i både 32 og 64 biters modus. Budskapet er at AMD er flinkere enn Intel til å ta vare på det du allerede har.

AMDs 64 biters arkitektur skal gi vesentlig bedre ytelse i både 32 og 64 biters modus. Budskapet er at AMD er flinkere enn Intel til å ta vare på det du allerede har.

I anledning det pågående Microprocessor Forum i San Jose, der alle verdens store brikke- og prosessorprodusenter forteller om sine prosjekter, har AMD holdt en lang og detaljert presentasjon om sin 64 biters prosessorarkitektur, x86-64, som vil komme på markedet i løpet av neste år. Hele presentasjonen er lagt ut til nedlasting, under overskriftene "Next Generation Presentation" og "Fred Weber Hammer Presentation". Hammer er kodenavnet til prosjektet som nå også betegnes som "Next Generation" eller "8th Generation Architecture". En annen interessant nettressurs for arkitekturen er x86-64.org, som er viet åpen bildekode til arkitekturen og inneholder simulerings- og utviklingsverktøy for Linux og andre gratissystemer..

I presentasjonen av x86-64 legger AMD vekt på to forhold. Det ene dreier seg om alle de nye teknologiske finessene som inngår i arkitekturen, og som vil gi fart på framtidens 64 biters applikasjoner, særlig innen flerveis servere med databasesystemer og verktøy innen DAK/DAP. Det andre forholdet er at arkitekturen legger vekt på at også 32 biters applikasjoner skal få en kraftig ytelsesforbedring i forhold til når de kjøres på 32 biters prosessorer.

Dette er et helt annet utgangspunkt enn Intel, der det knapt er noen forskjell på Pentium 4 og Itanium med 32 biters applikasjoner, fordi arkitekturen har fokusert på framtidens behov i stedet for kompatibiliteten med eksisterende programvare. Itanium gir ingen gevinst med mindre programvaren tilpasses 64 biters arkitekturen.

AMDs 64 biters Hammer-prosessorer er beregnet på både arbeidsstasjoner og servere med opptil åtte prosessorer. Symmetrisk flerprosessering er bygget inn i selve arkitekturen, i likhet med høyytelses minne og HyperTransport-bussen.

Arkitekturen har, i likhet med Itanium, en rekke elementer som tar sikte på å øke det gjennomsnittlige antall instruksjoner som kan utføres per klokkesyklus. AMD mener at prosessorer, i stedet for å merkes med klokkefrekvens, bør få sin ytelse karakterisert gjennom produktet av instruksjoner per syklus og klokkefrekvens. Dette synspunktet er utformet formelt i selskapets "True Performance Initiative" som tar sikte på å utarbeide en standard målemetode og enhet.

Til toppen