AMDs framgang gjelder bare bærbare

- AMD står på stedet hvil innen stasjonære PC-er, men erobrer markedsandeler innen bærbare, sier Brian Gammage i Gartner til digi.no.

I forrige uke gikk AMD hardt ut med en ny Gartner-rapport overfor amerikanske medier, og fikk overskrifter om at selskapet globalt sett hadde erobret markedsandeler fra Intel. AMD trengte en motvekt til en rapport fra Mercury Research om at Intel hadde gått sterkt fram på AMDs bekostning.

Les også

- Vår forskning gir ikke grunnlag for påstander om at AMD allment sett erobrer markedsandeler fra Intel, sier Gartner-analytiker Brian Gammage til digi.no. - Først vil jeg presisere det dreier seg om andeler etter hvilke prosessorer som brukes i Windows-PC-er, altså der Apple og andre ikke teller. AMD har ikke referert tallene feil, men de har trukket konklusjoner som det ikke finnes dekning for.

AMD gjorde et nummer av at deres samlede globale markedsandel økte fra 18,0 prosent i annet kvartal i fjor, til 18.9 prosent i annet kvartal i år, og påstod at de allment sett er i framgang i forhold til Intel.

- Hvis vi splitter dette tallet i henholdsvis stasjonære og bærbare PC-er, ser vi at det ikke er dekning for å påstå at denne lille økningen gjenspeiler noen bestemt trend. I annet kvartal i fjor var AMDs markedsandel innen stasjonære Windows-PC-er 21,5 prosent. I de påfølgende kvartalene var den 23,4 prosent, 22,0 prosent, 22,0 prosent og så 21,2 prosent i annet kvartal i år. Disse tallene viser ingen klar tendens, men bekrefter snarer at AMD har lagt seg på en markedsandel litt i overkant av 20 prosent. I forhold til noen år siden er dette en dobling, men det er forholdsvis lenge siden AMD nådde dette nivået.

For å komme videre innen stasjonære PC-er, ifølge Gammage, må AMD komme seg inn på bedriftsmarkedet.

- Innen bærbare PC-er er det imidlertid en klar tendens: AMD er i kraftig framgang. Her er det en dobling, fra 5,6 prosent i annet kvartal i fjor, til 11,7 prosent i annet kvartal i år. Men vi skal ha i mente at 11,7 prosent av verdensmarkedet for Windows-baserte bærbare PC-er utgjør 787.000 enheter, mens 21,2 prosent av verdensmarkedet for stasjonære PC-er utgjør mer enn 4,5 millioner enheter.

Geografisk sett, er det i Vest-Europa AMDs framgang innen bærbare PC-er er mest markant.

- I annet kvartal i fjor hadde AMD 20,4 prosent av det stasjonære markedet, og 2,5 prosent av det bærbare. I annet kvartal i år er tallene henholdsvis 20,9 prosent og 10,3 prosent. De mellomliggende kvartalene lå på 4,1 prosent, 8,1 prosent og 10,8 prosent. AMDs framgang kan i stor grad forklares med suksessen til Compaq Presario 900, en AMD-basert bærbar beregnet på forbrukere og småbedrifter.

I de nordiske landene har ikke AMD lykkes i samme grad.

- I Norge raste PC-markedet med 23,1 prosent fra annet kvartal i fjor til annet kvartal i år, og markedet for stasjonære PC-er raste hele 32,0 prosent. Dette rammet AMD hardere enn Intel. AMDs andel av det stasjonære markedet falt fra 24,6 prosent til 20,4 prosent, mens andelen av det bærbare markedet økte fra 3,5 prosent til 5,4 prosent. Liknende tendenser gjør seg gjeldende i Sverige og Finland.

Gammage presiserer at han ikke vil lese noen spesielle tendenser i de norske tallene. Markedet er lite, og hva slags prosessor folk kjøper er mer avhengig av hva som tilbys enn av noen spesiell preferanse hos kundene. Det er i hovedsak lokale PC-leverandører som velger AMD, og disse har vært på defensiven i Norge og Norden det siste året.

Til toppen