AMDs nye brikkestøperi har startet opp

Snart skal AMD kun designe mikrobrikkene.

Som en del av omorganiseringen av AMD, har selskap skilt ut selve produksjonsdelen i et eget selskapet, som eies sammen med det Abu Dhabi-baserte investeringsselskapet Advanced Technology Investment Company (ATIC). I går ble det offisielt kjent at det nye selskapet har fått navnet Globalfoundries, og at virksomheten nå har startet opp.

Det nye selskapet skal ha hovedkvarter i USA og skal etter hvert få omtrent 3000 ansatte globalt. Selskapet skal ledes av Doug Grose, som tidligere har vært produksjonssjef i AMD. Styreformann for det nye selskapet er Hector Ruiz, styreformann og tidligere toppsjef i AMD.

Globalfoundries skal dekke produksjonsbehovene til AMD, men skal også tilby et utvidet veikart med teknologier for tredjepartskunder. Dette skal gjøre det mulig også for mindre brikkeleverandører å ta i bruk nye produksjonsteknologier på et tidligere tidspunkt enn til nå.

Blant annet har ARM allerede kunngjort at selskapet ønsker å samarbeide med Globalfoundries.

De foreløpige planene for produksjonsanlegg innebærer en utvidelse av anlegget i Dresden, Tyskland, slik at anlegget blir utstyrt med en 300 millimeters produksjonslinje nummer to. Denne skal være i drift innen utgaven av 2009. Dresden-anlegget døpes om til Fab 1, hvor dagens produksjonslinje med 45 nanometers SOI-teknologi (Solicon-on-Insulator) kalles Module 1. Den kommende Module 2 vil kunne produsere silisiumbrikker med 32 nanometers prosessteknologi.

I tillegg til Fab 1 vil det nye selskapet også bygge et nytt produksjonsanlegg ved uther Forest Technology Campus i Saratoga County, New York. Dette vil koste 4,2 milliarder dollar og antas å kunne starte serieproduksjon i 2012. Anlegget skal fokusere på 32 nanometers prosessteknologi og mindre.

Tegning av Globalfoundries' Fab 2
Tegning av Globalfoundries' Fab 2

Det nye anlegget vil ikke overraskende bli kalt Fab 2 og skal ha omtrent 1400 ansatte.

Globalfoundries skal overta AMDs medlemsskap i alliansen med blant annet IBM om å utvikle 22 nanometers prosessteknologier.

Til toppen