AMDs nye brikkestøperi har startet opp

Snart skal AMD kun designe mikrobrikkene.

AMDs nye brikkestøperi har startet opp

Snart skal AMD kun designe mikrobrikkene.

Som en del av omorganiseringen av AMD, har selskap skilt ut selve produksjonsdelen i et eget selskapet, som eies sammen med det Abu Dhabi-baserte investeringsselskapet Advanced Technology Investment Company (ATIC). I går ble det offisielt kjent at det nye selskapet har fått navnet Globalfoundries, og at virksomheten nå har startet opp.

Det nye selskapet skal ha hovedkvarter i USA og skal etter hvert få omtrent 3000 ansatte globalt. Selskapet skal ledes av Doug Grose, som tidligere har vært produksjonssjef i AMD. Styreformann for det nye selskapet er Hector Ruiz, styreformann og tidligere toppsjef i AMD.

Globalfoundries skal dekke produksjonsbehovene til AMD, men skal også tilby et utvidet veikart med teknologier for tredjepartskunder. Dette skal gjøre det mulig også for mindre brikkeleverandører å ta i bruk nye produksjonsteknologier på et tidligere tidspunkt enn til nå.

Blant annet har ARM allerede kunngjort at selskapet ønsker å samarbeide med Globalfoundries.

De foreløpige planene for produksjonsanlegg innebærer en utvidelse av anlegget i Dresden, Tyskland, slik at anlegget blir utstyrt med en 300 millimeters produksjonslinje nummer to. Denne skal være i drift innen utgaven av 2009. Dresden-anlegget døpes om til Fab 1, hvor dagens produksjonslinje med 45 nanometers SOI-teknologi (Solicon-on-Insulator) kalles Module 1. Den kommende Module 2 vil kunne produsere silisiumbrikker med 32 nanometers prosessteknologi.

I tillegg til Fab 1 vil det nye selskapet også bygge et nytt produksjonsanlegg ved uther Forest Technology Campus i Saratoga County, New York. Dette vil koste 4,2 milliarder dollar og antas å kunne starte serieproduksjon i 2012. Anlegget skal fokusere på 32 nanometers prosessteknologi og mindre.

Tegning av Globalfoundries' Fab 2
Tegning av Globalfoundries' Fab 2

Det nye anlegget vil ikke overraskende bli kalt Fab 2 og skal ha omtrent 1400 ansatte.

Globalfoundries skal overta AMDs medlemsskap i alliansen med blant annet IBM om å utvikle 22 nanometers prosessteknologier.

Til toppen