Amerika neste for norsk CRM-selskap i rask vekst

- Salget går mye fortere i USA, forteller CAMO-sjef Bjørn Skare. Han har nettopp avtalt å kjøpe enda en amerikansk partner, og flytter hovedkontoret til Oregon. Hans norske CRM-selskap har en markedsverdi på 300 millioner kroner.

- Salget går mye fortere i USA, forteller CAMO-sjef Bjørn Skare. Han har nettopp avtalt å kjøpe enda en amerikansk partner, og flytter hovedkontoret til Oregon. Hans norske CRM-selskap har en markedsverdi på 300 millioner kroner.

Artikkelen på digi.no i morges om hvordan CRM-selskapet E.piphany ("customer relationship management", altså kundehåndtering) hadde overtatt IRM-selskapet Octane ("Internet relationship management") i en aksjetransaksjon verdsatt til 3,2 milliarder dollar, førte til en storm av henvendelser til CAMOs administrerende direktør Bjørn Skare, fra norske partnere, kunder og investorer.

- Vi sammenliknes gjerne med E.piphany og Octane, forklarer Skare. - Vi har etablert oss som verdens ledende innen multivariat dataanalyse anvendt på analyse av kundeforhold i sanntid. Vi kaller dette for iCRM, der "i" står for Internett. Det har vært mye støy rundt vår aksjekurs på gråmarkedet. Etter en emisjon i 1996 der vi fikk inn 15 millioner kroner, var den på fem kroner. Så vokste den til 20 kroner i fjor, og ligger nå på rundt 55 kroner. Det verdsetter selskapet til rundt 300 millioner kroner.

Omsetningen har vokst parallelt med verdistigningen. 1997 ble gjort opp med sju millioner i omsetning og sju millioner i tap. I 1998 økte omsetningen til 14 millioner, og tapet ble redusert til fire millioner kroner. I fjor var omsetningen 22 millioner kroner, og siden august har hver måned gått i pluss. Budsjettet for 2000 går ut på 50 millioner kroner i omsetning.

CAMO overtok det amerikanske programvarehuset InfoSense i juli i fjor, og offentliggjorde mandag en avtale om å innfusjonere et annet amerikansk programvarehus, Statware Inc. Begge overtakelsesobjektene holder til i Corvallis i den amerikanske delstaten Oregon nord for California, dit CAMO nå planlegger å flytte sitt hovedkvarter.

- Sammenslåingen vil øke tallet på ansatte fra 33 til 55. Statwares verktøy er effektivt til å hente data fra mange kilder i en bedrift. Det ble lansert i fjor høst, og er allerede implementert hos selskaper som IBM, Hewlett-Packard og Marconi. Når vår algoritme legges inn i deres verktøy, får vi noe som er helt enestående til å foreta raske analyser og forutsigelser. Det har anvendelser i alt fra produksjon og prosessindustri til kundeanalyse i sanntid på web.

CAMO holder nå på med en emisjon som Skare regner med vil innbringe mellom 40 og 50 millioner kroner. Emisjonen skal avsluttes i løpet av neste uke. Når hovedkontoret er på plass i Corvallis i løpet av sommeren, starter arbeidet med å forberede CAMOs børsintroduksjon.

- E-handel er det vesentlig markedet for CAMOs produkter. I USA ligger e-handelen langt foran det vi har fått til i Norge hittil. Vi må fokusere på det største markedet, der vi kan vokse raskest. En times salgsarbeid i USA bringer inn vesentlig større ordrer enn en times salgsarbeid i Norge. Dessuten er det bare plasseringen i Norge som forklarer at vår markedsverdi er bare 300 millioner kroner, mens Octane verdsettes til 3,2 milliarder dollar eller nesten 100 ganger så mye som oss.

CAMO har et solid fotfeste i det som snart blir "gamlelandet". Kundelisten er nærmest sammenfallende med en oversikt over Norges største industriselskaper: Orkla, Hydro, Nycomed, Stabburet osv.

Les mer om CRM i disse artiklene:


Ukjente CRM-selskap i milliard-deal
SuperOffice vil samle småbedriftene på nett
Software Innovation bytter fra Windows til web
Software Innovation kjøper dansk kundesystem
Salgstøttespesialisten Siebel vokser raskest av alle
Kommersiell tjenesteapplikasjon ferdig på tre måneder
La kunden stå i sentrum for dataarkitekturen
HP og Oracle i heftig salgssamarbeid
Lanserer i Norge ett år etter USA

Til toppen