Amerikaner får patent for internasjonal e-handel

Patentkontoret i USA har varslet et lokalt enmannsfirma at det vil få innvilget et patent på selve ideen å ordne internasjonal handel gjennom datakommunikasjon.

Patentkontoret i USA har varslet et lokalt enmannsfirma at det vil få innvilget et patent på selve ideen å ordne internasjonal handel gjennom datakommunikasjon.

Wall Street Journal skriver at U.S. Patent and Trademark Office har brukt tre år på å behandle søknaden, og at reaksjonene jevnt over er vantro. Patentet er ennå ikke offisielt innvilget.

Selskapet DE Technologies L.L.C. består av 42 år gamle Edward Pool. Mannen har bred erfaring fra eksport- og importvirksomhet. Tidlig på 1990-tallet importerte han infrarøde kikkerter fra Russland. Ustadige valutaforhold gjorde at han gikk til en dataekspert og fikk laget et program som kunne oppgi aktuelle priser til potensielle kunder. Etter hver fant han på å automatisere mer og mer av virksomheten. Til slutt kunne han håndtere ordre gjennom datakommunikasjon.

Russland-operasjonen brøt til slutt sammen. Tilbake i USA ble Pool rådet til å søke patent for ideen. Søknaden ble levert i 1997. 6. juni i år fikk Pool formell beskjed fra patentkontoret at søknaden ville bli innvilget - en såkalt "Notice of Allowance".

Søknaden gjelder systemet BOES for "Borderless Order Entry System". Ut fra beskrivelsen er det et helt alminnelig integrert system for internasjonale elektroniske ordre og faktura, samt formidling av toll- og fraktdokumenter.

Ifølge Wall Street Journal gjelder patentet ikke programvaren som utfører tjenestene, men selve ideen eller forretningsprosessen. Amazon.com fikk rettens medhold i 1999 da det skulle forsvare et tilsvarende patent for "one click shopping" mot Barnes and Noble.

Denne typen patenter er svært kontroversielle. Wall Street Journal viser til flere eksperter og analytikere som ikke nøler med å karakterisere Pools patent som "latterlig".

Men patentkontoret har altså forgjeves brukt tre år på å lete opp grunner til å avvise Pools søknad. Dette forholdet ventes å styrke Pools argumentasjon i en eventuell rettstvist.

Pool ønsker å heve 0,3 prosent av verdien på alle internasjonale e-handelstransaksjoner. I 1999 ville dette gitt ham inntekter på minst to milliarder dollar. Han har informert de største aktørene og anmodet om tilbakemelding. Ingen skal ha svart.

Det er opptil Pool å forsvare patentet gjennom rettslige skritt dersom det oppnår endelig godkjenning, og alle aktørene fortsetter å gi blaffen.

Internett og e-handel har ført til store stridigheter rundt patenter:


British Telecom hevder å ha patent på hyperlenker
Bellboy gir ikke opp avgift på e-handel
Amazon tar første stikk mot Barnes & Noble
Taust om krav på Internett-lisens
Flere sikrer seg brede Internett-patenter
Tar opp kampen mot Internett-patent
Norske bedrifter går glipp av store inntekter på grunn av patentslurv
Bransjen rister på hodet over Internett-patent

Til toppen