Amerikanere betaler for nettmagasin

Det er andre gang Salon.com forsøker, men denne gangen synes Michael O'Donnell å lykkes i sitt forsøk på å få nettbrukerne til å betale for en nettutgave av produktet. Spørsmålet er om det er for sent.

Salon er et av de amerikanske nettmagasinene som har eksistert lengst på world wide web. Web-zinet har satset på mye stoff som du vanligvis kun finner på de glatte papirmagasinenes overflate og har lykkes med å bygge opp en stor og lojal lesermasse.

Utviklingen fra begynnelsen av året (2,7 millioner månedligere brukere) til mai (over fire millioner unike brukere) har vært formidabel. I tillegg har magasinet fra slutten av april fram til juli greid å skaffe seg 10.000 abonnenter som får tilgang til en luksusutgave som blant annet er reklamefri.

Men suksessen kan ha kommet for sent.

Salon har nemlig store kapitalproblemer og måtte forrige uke gjennom en høring på "Nasdaq Qualifications Panel", noe som vanligvis er trinnet før diskvalifikasjon fra teknologi-indeksen. Ifølge en pressemelding fra selskapet selv, foretar Nasdaq nå en vurdering av markeds- og børsverdien på selskapet.

Salon-aksjen ble i forrige uke omsatt for 16 cents og selskapet har et akkumulert tap på over 600 millioner kroner (65 millioner dollar). Det går fram av årsrapporten selskapet la fram forrige måned, skriver nyhetstjenesten Dow Jones.

For Salon-sjef Michael O'Donnell (som har vært sjef siden desember 1996) vil det være bittert å gi opp nå som selskapet endelig er i ferd med å få på plass alternative inntektsstrømmer.

En betalingsmodell ble forsøkt så tidlig som i 1999, men da falt leserne fra. Nå er modellen en kombinasjon av gratisartikler og eksklusivt stoff som kun tilbys de som betaler. Dermed har det blitt 10.000 betalende abonnenter i løpet av 11 uker (per 12. juli 2001) som hver betaler 30 dollar i året (rundt 280 kroner) for et abonnement, alternativt 50 dollar for to år.

Dermed ligger inntektene allerede på 2,8 millioner kroner og greier magasinet målet, som ligger på 35.000-70.000 (det vil si 1-2 prosent av en brukermasse på 3,5 millioner), vil de kunne nå nærmere 20 millioner kroner i løpet av første året.

Fordelen for de som betaler er at de kan få Salon i rent tekstformat, de slipper alle annonsene, de får eksklusivt innhold som ingen av gratisbrukerne har tilgang til. Og en egen ekstra musikk-tjeneste.

P.S.
Det må legges til at noe av Premium-innholdet selvfølgelig inneholder sex, blant annet "Diary of a Manhattan Call Girl" og "Galleries of Erotic Art and Photography".
D.S.

Til toppen