Amerikanere surmuler over årets lønnsvekst

Til tross for at årets lønnshopp langt overgår inflasjonen, er amerikanske IT-folk ikke fornøyd.

Amerikanere surmuler over årets lønnsvekst

Til tross for at årets lønnshopp langt overgår inflasjonen, er amerikanske IT-folk ikke fornøyd.

USA burde være et godt sted å være for IT-folk i disse dager, viser en undersøkelsen fra 2007 Network World Salary Survey.

Å sammenligne amerikanske IT-lønninger med norske kan være en problematisk øvelse. Det er store forskjeller i sosiale velferdsgoder og i skattenivå. Dessuten har dollarkursen svingt kraftig. I dag står den i 5,42 kroner, mens den i dotcom-perioden vippet over 9 kroner. Det gir store utslag i sammenligningen, selv om det gir minimalt utslag for lønnstagerne.

Blant 1.789 IT-folk som var med i den årlige IT-undersøkelsen gjennomført av King, Brown & Partners, økte IT-lønningene med i snitt 5,2 prosent til 474.576 kroner. Isolert sett kanskje ikke så mye, men sammenlignet med inflasjonen i 2006 på 3,2 prosent, får IT-folk god uttelling for lønnsveksten.

Når man legger til bonuser og aksjeutbytte, er lønnen til amerikanske IT-folk i snitt på 534.000 kroner, et lønnshopp på seks prosent fra i fjor.

Utbetalinger av bonuser er en velkjent frynsegode i USA, og den økte med hele 11, 6 prosent.

Likevel bygger det seg opp en misnøye over lønnsveksten, skriver Network World.

På spørsmål om hvordan IT-folkene vil rangere tilfredshet utfra 18 jobbkriterier, mente de ansatte at generelle tillegg og grunnlønn ikke samsvarte med hva de selv følte de var verdt. Frynsegoder ble rangert som viktigst, og deretter en solid grunnlønn som nummer to.

Utbetalinger av bonuser er en velkjent frynsegode i USA, og den økte med hele 11, 6 prosent.

IT-folkene nevner også misfornøydhet med den årlige lønnsveksten, som ble rangert på syvende plass. Bonus er også en kilde til misfornøydhet, og havnet på 16. plass av de 18 kriteriene. Aksjeopsjoner ser ut til å være minst viktig for IT-folkene i sin årlige lønnsjustering. Denne posten havnet helt nederst på 18. plass.

Tatt i betraktning den kraftige veksten i bonuser og aksjeopsjoner er det likevel pussig at disse godene fikk bunnplassering. Bonuser har i snitt vokst med 11,6 prosent til et gjennomsnitt på drøye 42.000, mens aksjeutbytte har vokst med 21,1 prosent til over 12.000 kroner årlig i snitt.

En forklaring kan være at de ansatte ser dette mer som en kollektiv ordning for ansatte dersom det går bra med selskapet i sin helhet, og ikke som en belønning for hva den ansatte faktisk gjør av innsats.

Som forventet var det IT-folk i toppledelsen som fikk den høyeste lønnsveksten, med en snittvekst på seks prosent til drøye 700.000 kroner. På lavere nivå som nettverksadministratorer og helpdesk, var lønnsveksten i snitt på 5,1 prosent til 406.000 kroner i året.

Til toppen