ANALYSER

Amerikanere tar seg ikke råd til bredbånd

Myndighetene har kartlagt årsakene til USAs «digitale skille».

23. feb. 2010 - 13:11

Regjeringen til USAs president Barack Obama har gjort «bredbånd til alle» til et sentralt tema i sin reformpolitikk. 17. mars skal landets teletilsyn FCC (Federal Communications Commission) forklare overfor nasjonalforsamlingen hva som trengs for å få dette til.

I dag slipper FCC en undersøkelse som prøver å kartlegge årsakene til at hver tredje amerikaner ikke har bredbånd hjemme. I skrivende stund er undersøkelsen ennå ikke tilgjengelig fra FCCs nettsted, men den er lagt ut av avisa Wall Street Journal: Broadband Adoption and Use in America (pdf, 52 sider).

Undersøkelsen bygger på intervjuer med et representativt utvalg på 5 005 voksne amerikanske borgere.

«Bredbånd» defineres som enhver tilgang til Internett unntatt modem over analog linje, det vil si i hovedsak kabelmodem eller xDSL, men også en mobil forbindelse. Respondentene ble ikke spurt om hastighet av frykt for å forvirre dem med teknobabbel.

Hovedfunnene når det gjelder bruk og tilgang ser slik ut:

  • 33 prosent av alle husholdninger har ikke bredbånd.
  • 78 prosent av voksne amerikanere bruker Internett.
  • 6 prosent har internett via oppringt samband.
  • 6 prosent dekker sine private nettbehov utenfor hjemmet.

Skillet mellom tilgang og ikke tilgang til bredbånd følger typiske sosioøkonomiske indikatorer som utdanning og inntekt. Av de som kuttet skolegang etter videregående (high school) har 46 bredbånd hjemme. Av de med utdanning på høyskolenivå (college) eller bedre, har 82 prosent bredbånd hjemme. 40 prosent av husholdningene med årsinntekt under 20 000 dollar har bredbånd. 87 prosent av husholdningene med årsinntekt over 50 000 dollar har bredbånd.

Minoritetsgrupper skiller seg fortsatt negativ ut, men i mindre grad enn i tidligere undersøkelser, heter det. Representanter for minoritetsgruppen Hispanic, altså de med spansk som morsmål, kunne velge å besvare undersøkelsen på spansk eller engelsk. Av de som valgte spansk, hadde 20 prosent bredbånd hjemme. Av det som valgte engelsk, hadde 65 prosent bredbånd hjemme.

De som ikke har bredbånd, oppgir i hovedsak tre grunner: Det er for dyrt, de kan ikke bruke det, eller de føler ikke behovet.

36 prosent forklarer at kostnader er hovedgrunnen til at de ikke har bredbånd. 22 prosent sier de kan ikke nok og 19 prosent sier de lever godt uten.

Gjennomsnittsprisen for bredbånd i USA er 41 dollar per måned, altså under 250 kroner. 15 prosent av dem uten bredbånd sier dette er uoverkommelig, og at det er derfor de ikke har abonnement. For 10 prosent er det selve pc-en som er for dyr. 9 prosent sier det er selve installasjonskostnaden som er for drøy. 52 prosent av dem uten bredbånd sa de ville ta seg råd dersom månedsabonnementet kom ned i 25 dollar per måned, eller rundt 150 kroner.

20 prosent av ikke-brukerne var ikke villig til å bruke bredbånd med mindre det ble helt gratis.

Kontrollspørsmål lagt inn i undersøkelsen tyder på at bredbåndsbruken i USA vil øke med 6 prosentpoeng, altså til 71 prosent, dersom månedsprisen reduseres til 20 dollar. En ytterligere reduksjon til 10 dollar i måneden kan ikke ventes å øke andelen bredbåndsbrukere til mer enn 73 prosent.

Undersøkelsen deler den andelen av befolkningen som ikke har bredbånd hjemme i fire kategorier: de «digitalt fjerne», de «digitalt håpefulle», de «digitalt ubekvemme» og de «nesten konverterte». Hver av disse gruppene sperres av ulike faktorer.

De digitalt fjerne utgjør 10 prosent av den samlede befolkningen. De ser ikke poenget med å bruke nettet. Medianalderen er 63, og halvparten er pensjonister.

De digitalt håpefulle utgjør 8 prosent av den samlede befolkningen. De er positivt innstilt til tanken på å komme seg på nett, men har ikke tilstrekkelige ressurser til å skaffe seg det, enten på grunn av kostnader eller på grunn av manglende ferdigheter.

De digitalt ubekvemme utgjør 7 prosent av befolkningen. Nesten alle har pc, men de liker den ikke, og de er skeptisk innstilt overfor nettet. De oppgir et vell av grunner til å holde seg unna.

De nesten konverterte utgjør 10 prosent av befolkningen. De fleste har pc og stiller seg positive til nettet. Mange bruker oppringt samband, og oppgir pris som hovedårsak til at de ikke har bredbånd. Dette er den eneste gruppen som kan rekrutteres til bredbåndbruk gjennom prisreduksjon.

75 prosent av alle amerikanske familier med mindreårige barn i hjemmet har bredbånd, og 87 prosent har minst én fungerende pc. Halvparten av de som ikke har bredbånd oppgir pris som hovedårsak.

Bredbånd til landsbygda har vært et tema i den amerikanske debatten. Undersøkelsen konstaterer at bare annenhver bygdehusholdning har bredbånd. Det kan bare delvis forklares med manglende infrastruktur, siden bare én av ti som lever grisgrendt uten bredbånd oppgir at det ikke er tilgang der de bor. I tettbygde strøk oppgir bare én av tjue at bredbånd ikke er tilgjengelig. Den amerikanske bygdebefolkningen er jevnt over eldre og fattigere enn den urbane. Bygeamerikanere med bredbånd har samme aktivitetsnivå på nett som de urbane.

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.