Abonner
RESULTATERFINANS

Amerikansk BEKK-fusjon ryker

Fusjonen mellom det norske nettkonsulentselskapet BEKK Consulting og amerikanske C-bridge er avlyst. BEKK skylder blant annet på det norske Finansdepartementet.

I natt ble dette offentliggjort i en pressemelding fra det norske konsulentselskapet BEKK Consulting AS, der blant annet flere avhoppere fra Cell Network dominerer.

Den fortalte at avtalen om å fusjonere selskapene Bekk og C-bridge er terminert.

I meldingen gir BEKK Finansdepartementet delvis skylden for at fusjonen røk. En betingelse for fusjonen i avtalen fra 3. november var at departementet skulle godkjenne søknaden innen 1. februar 2001. Søknaden ble ikke godkjent innen fristen, og avtalen er dermed ikke gyldig lenger.

Etter at avtalen ble terminert, har de to partene kommet frem til at man ikke ville starte reforhandlinger.

- Vi kom i en situasjon hvor vi på nytt måtte vurdere fundamentet for å inngå fusjonen. Når først denne situasjonen oppstod, var det bred enighet i BEKK om at det ikke er i BEKKs beste interesse å inngå i en reforhandling, sier administrerende direktør Olav Folkestad i en pressemelding.

- Vår motivasjon for å inngå den opprinnelige avtalen var i første rekke av strategisk art, og det er endrede forutsetninger for å nå de strategiske målene med fusjonen som har ført frem til denne vanskelige beslutningen, sier Folkestad.

I pressemeldingen hevdes det at de to partene ikke har gjennomført noen integrering av organisasjonene i påvente av endelig godkjenning av avtalen.

- Termineringen har dermed ingen konsekvens for BEKKs virksomhet, sier Erik Moe-Helgesen, styreformann i BEKK.

"Termineringen av avtalen skjer i all vennlighet og med full enighet partene i mellom. Selskapene vil både fortsette å samarbeide på eksisterende prosjekter og vurdere ytterligre samarbeidsprosjekter der det er naturlig ut i fra selskapenes repsektive base av spisskompetanse." Skriver BEKK i pressemeldingen.

I begynnelsen av januar ble det spekulert i at C-bridge vurderte å stanse oppkjøpet av BEKK og noe senere ble det klart at amerikanerne, i likhet med de fleste andre digitale konsulentselskap, ikke leverte tall som forventet og måtte si opp 14 prosent av staben.

Les mer om: