Amerikansk domeneimperialisme

Amerikanske selskaper kan når som helst ta fra deg ditt internasjonale domenenavn. Dette er konsekvensen av en oppsiktsvekkende avgjørelse tatt av Network Solutions.

Amerikanske selskaper kan når som helst ta fra deg ditt internasjonale domenenavn. Dette er konsekvensen av en oppsiktsvekkende avgjørelse tatt av Network Solutions.

Network Solutions (NSI) er den amerikanske monopolisten på registrering av de internasjonale domenenavnene .com, .net og .org.

I en domenetvist mellom et engelsk og et amerikansk selskap, har NSI nå tatt en avgjørelse som i realiteten betyr at et amerikansk selskap når som helst vil kunne få et domenenavn, til tross for at dette domenenavnet allerede er registrert av et ikke-amerikansk selskap.

Tvisten stod mellom det engelske selskapet Prince PLC og det amerikanske selskapet Prince Sports Group. Det engelske selskapet hadde registrert domenenavnet www.prince.com for to år siden, men ble etter en klage fra sin amerikanske navnebror bedt av NSI om å overlevere navnet til Prince Sports Group.

Den nye praksisen fra NSI er en konsekvens av at det i september i fjor ble utarbeidet nye retningslinjer for domenetvister. Mens domener rettighetene til domener tidligere ble tilkjent den som først hadde registrert domenet, sier retningslinjene nå at selskaper som først har en amerikansk varemerkeregistrering, har forrang på navn som allerede er registrert.

Kritikere av det nye systemet hevder at dette gir amerikanske selskaper en urettmessig konkuransefordel på Internett.

Til toppen