Amerikansk nei til for mye barnereklame

På konferansen Digital Kids i San Fransisco i forrige uke var annonsørene enige om å dempe annonsetrykket mot barn. Ikke fordi de ikke har godt av det, men fordi foreldrene kan nekte barna å gå inn på nettsteder med for mye reklame.

På konferansen Digital Kids i San Fransisco i forrige uke var annonsørene enige om å dempe annonsetrykket mot barn. Ikke fordi de ikke har godt av det, men fordi foreldrene kan nekte barna å gå inn på nettsteder med for mye reklame.

Paradoksalt nok har amerikanske og nordiske annonsører nå kommet til samme konklusjon; man skal prøve å begrense hvor mye annonser som rettes direkte mot barn, og den reklame som er rettet mot barn skal holde en høy standard.

Men argumentasjonen er ganske ulik. I Norden er man raske til å hevde reklamens skadelige påvirkning på barnesinnet. I USA, derimot, er man redd for at overeksponering av reklame mot barn vil føre til at foreldrene setter stopper for podens nettbruk.

<IMG SRC=/foto.nsf/Files/barnforandata/$file/barnforandata.jpg WIDTH=250 HEIGHT=262 HSPACE=4 VSPACE=4 ALIGN=left BORDER=0 ALT="Barn foran datamaskin">

Konferansen Digital Kids i regi av Jupiter Communications samlet amerikanske markedsførere som jobber med reklame rettet mot barn i forrige uke.

- Annonsørerne må lære hvordan man gjør det riktig, fordi en dag vil foreldre ha muligheten til å skru av reklamene, sier Idit Harel, som står bak det suksessfulle nettstedet for barn MaMaMedia til ZDNet. Dette nettstedet lever av annonser, selv om Harel også sier at de jobber med å ha en abonnementsløsning uten reklame klar til den dag amerikanske foreldre heller vil ha det.

Andre nettsteder har i likhet med Disney Blast-tjenesten etablert seg som abonnementstjenester for barn, og tar betalt per måned barnet har tilgang til nettstedets ulike tilbud.

På konferansen ble det lagt fram en undersøkelse utført i 1998 av Jupiter, viser at halvparten av foreldrene til barn i den rette "online-alder", er åpen for å betale for abonnementstjenester på nettet for barna. Én fjerdedel indikerte en sterk vilje til å betale.

- Trygge omgivelser trenger å utvikles på nettet. Foreldre er villige til å betale for tjenester for barn hvis de da får et trygt miljø, uttaler analytiker Anya Sacharow ved Jupiter.

Mottakelsen under konferansen var sponset av......Disney Online.

Til toppen