BEDRIFTSTEKNOLOGI

Amerikansk seier i avgiftskrig

Det internasjonale og over 100 år gamle avregningssystemet som fordeler store inntekter mellom teleselskapene når de formidler telefonsamtaler over landegrensene, står for fall.

Frode Eriksen
8. des. 1998 - 08:31

Det er snakk om mange titalls milliarder av kroner dersom anslagene fra Den internasjonale teleunionen (ITU) stemmer. Beløpene stammer fra avgifter på internasjonale samtaler og er gjerne en av de viktigste faktorene som avgjør hvilke land det skal være billig å ringe til (og fra).

I over 130 år har disse avtalene eksistert og sikret inntekter - ikke nødvendigvis kostnadsbaserte - til avtalepartnerne. Systemet bidrar med inntekter på 75 milliarder kroner til utviklingsland hvert år heter det i ITUs statistikker.

Amerikanske telemyndigheter, Federal Communications Commission (FCC), ønsker å redusere amerikanernes andel av denne globale teleeksporten og har arbeidet for å redusere avgiftene amerikanske teleoperatører skal betale andre for å formidle amerikanernes samtaler utenlands.

Løsningen ser vi nå, når FCC pålegger nasjonale operatører å ikke betale ut mer enn 15 amerikanske cent (1,1 kroner) til europeiske teleoperatører fra årsskiftet for å formidle ett teleminutt. FCC mener USA i 1998 vil eksportere 43 milliarder telekroner til andre land, i hovedsak som følge av at amerikanerne ringer mye mer ut av landet enn inn.

I en kommentar i mars i år tok jeg opp denne saken første gang, og allerede da var det klart at de amerikanske telemyndighetene FCC står svært sentralt i kampen om å redusere disse telekomavgiftene. Nå er kampen på det nærmeste avgjort.

Motvekten til FCC er ITU, som ser på FCCs forsøk på å endre avregningssystemet som innblanding i et system som tross alt fungerer. Og det er ikke bare operatører i den tredje verden frykter for sine inntekter. Det gjør også mange amerikanske operatører. Blant de operatørene som vil kunne miste inntekter er de etter hvert omfattende "call-back"-tjenestene, som for ukjente summer er med på å øke amerikanernes handelsunderskudd på telekom.

En ITU-gruppe ledet av den jamaicanske ambassadøren Anthony Hill har utarbeidet et forslag til et nytt avgiftssystem som reduserer avgiftene noe. Desverre kom rapporten alt for sent på bordet for FCC, som allerede har bestemt seg for å starte sitt nye avgiftssystem fra årsskiftet av, noe som betyr at amerikanske teleoperatører ikke kan betale europeiske operatører mer enn 15 cent for samtaler til Europa. Deretter vil avgiftene øke opp til 23 cent alt etter de ulike regionenes brutto nasjonalprodukt siste år.

Til sammenlikning betalte amerikanske operatører til sine europeiske kolleger i snitt 42 cent per samtale i 1997, mange ganger kostnaden for å distribuere en samtale mener FCC.

- Bare massivt internasjonalt press kan få FCC på bedre tanker, sier direktør i Phoenix Center for Advanced Legal & Economic Public Policy Studies, Lawrence Spiwa, til Communications Week. Han mener løpet er kjørt til FCCs fordel.

Flere afrikanske land forsøker å etablere en motvekt til FCCs avgiftsdiktat ved å etablere alternative avtaler med amerikanske operatører og nekte selskap som Sprint og AT&T adgang til å distribuere samtaler.

23 medlemsnasjoner i den afrikanske teleoperatørorganisasjonen forsøker å holde på inntektene, og vil nekte å forholde seg til amerikanske operatører som følger FCCs bestemmelser, annet enn med spesielle selskap som i bytte for høyere avgifter er sikret muligheter for å operere direkte i de 23 nasjonene. FCCs egne tall viser at afrikanske nasjoner mottar fire prosent av den amerikanske teleeksporten i år.

Det er imidlertid flere innenfor telekomindustrien som mener det ikke nødvendigvis er slik at lavere avgifter gir lavere priser. Prisjusteringer kompenseres gjerne med andre tiltak hos operatørene, som høyere fastavgifter.

En rapport fra London-selskapet ING Barings Securities Ltd. forteller at bildet er sammensatt, men at en ikke kan trekke en klar konklusjon om at lavere avgifter fører til lavere samtalepriser. Avgiftene som nasjonalstatene legger på sine nasjonale operatører kan faktisk øke prisene. Et av de beste eksemplene i så måte er Indonesia, der den økonomiske krisen har økt prisen for internasjonale samtaler med 34 prosent for å sikre valutainntektene til landet.

En del av FCCs nye avgiftsregime er at det inngås en rekke nye telekomavtaler med amerikanske operatører på den ene siden av bordet. Dette gjelder blant annet de nordiske teleoperatørene.

TeleGeography Inc. sier i sin undersøkelse om hva som er årsaken til prisvariasjoner på telekom, at amerikanske internasjonale operatører betalte mellom 37 og 39 cent per minutt i avgifter i 1997, men tok selv mellom 53 og 79 cent per minutt. Ingen ønsker vel å miste inntekter, spørres det retorisk i rapporten.

Mellom FCC og et klart vedtak står nå bare en en rettsinnstans, men ingen tror i dag at en anke vil føre fram.

Dermed er det klart for et nytt globalt regime der FCC har overtatt for FN-organet ITU.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.