Amerikanske familier samles rundt PC-en

En amerikansk undersøkelse tyder på at PC-er og Internett er i ferd med å styrke familien som fellesskap.

En amerikansk undersøkelse tyder på at PC-er og Internett er i ferd med å styrke familien som fellesskap.

Undersøkelsen Lexmark Report on Computers and the American Family ble gjennomført av Roper Starch Worldwide på oppdrag fra skriverprodusenten Lexmark. Grunnlaget er 1000 telefonintervjuer blant et representativt tverrsnitt av amerikanske husholdninger med PC i august i år. En av forfatterne av rapporten, Nick Tortorello, sparer ikke på flosklene når han oppsummerer hovedtrekkene:

– På attenhundretallet samlet familien seg rundt ildstedet. På nittenhundretallet tok tv-en over. I neste århundret vil datamaskiner utgjøre kjernen i det hjemlige fellesskapet.

Det positive er at mens tv passiviserer, virker datateknologi aktiverende. Den er i ferd med å endre mønstre for samhandling innen familiene.

Når det gjelder utdanning sier 72 prosent av foreldrene at PC-bruk har gjort ungene deres mer kreative. Nesten halvparten av foreldrene mener ungene har gjort det bedre på skolen siden de fikk PC hjemme. 82 prosent av husholdningene forteller at barna har levert utskrifter fra PC-en i forbindelse med lekser og særoppgaver. (Dette er selvfølgelig svært viktig for skriverleverandør Lexmark å få slått fast at intet dataanlegg er komplett uten skriver!)

Undersøkelsen viser at 68 prosent av foreldrene har sittet sammen med et barn foran datamaskinen for å hjelpe til med lekser, og 65 prosent har vært med på å kjøre lek-og-lær-programmer. 42 prosent melder at barna har brukt mindre tid på tv siden de fikk PC.

En interessant tendens er at PC-en gjør folk mer sosiale. Tre fjerdedeler av de som har Internett bruker e-post til å styrke kontakten med slekt og venner, og 63 prosent mener nettet gjør det enklere for dem å holde kontakt. 77 prosent av husholdningene bruker PC-en til å skrive personlige brev.

PC-en bidrar også til mer kontakt mellom foreldre og barn. Gjennomsnittlig bruker foreldre og barn 2,4 timer hver uke foran PC-en. I 16 prosent av familiene er det minst fem timer med felles PC-tid hver uke.

Over halvparten av husholdningene bruker PC-en til å holde styr på økonomien. Over en tredjedel regner ut skatten på PC-en.

Flere av disse konklusjonene kan virke overraskende på de som hevder at PC-en skjermer folk fra hverandre og bidrar til økt ensomhet og sosial isolasjon. Men de kommer ikke uventet på de som har erfart – og forsket på – hvordan barn forholder seg til dataspill. Alt viser at lek foregår i fellesskap, uansett leketøy.

Til toppen