Amerikanske IT-tilstander til Europa

Investeringer i teknologi har vokst mye de siste årene, men nå er det slutt. I USA har det vært nedgang lenge, og mange trodde at dette ikke var tilfellet i Europa. Det er feil, mener amerikansk investeringsbank.

Investeringer i teknologi har vokst mye de siste årene, men nå er det slutt. I USA har det vært nedgang lenge, og mange trodde at dette ikke var tilfellet i Europa. Det er feil, mener amerikansk investeringsbank.

Teknologi-investeringer fra næringslivet vokste med 12 prosent i fjor i Europa. Men på grunn av nedgangen i USA vil det europeiske markedet lide, melder Financial Times.

De skriver i dag om en rapport fra den amerikanske investeringsbanken Merril Lynch. De mener at veksten i investeringer i IKT vil være omtrent uendret eller marginalt opp i forhold til i fjor.

Undersøkelsen investeringsbanken har gjort blant noen av de største selskapene både i USA og i Europa, viser at en tredjedel av selskapene i disse områdende rett og slett har "frosset" sine IT- budsjetter.

Dette er særdeles tydelig i USA, som har vært gjennom flere økonomiske virvelvinder de siste månedene. Dette har skremt vannet av de store selskapene, som nå sparer så mye de kan. Men i Europa har det vært en annen innstilling, og mange har ment at EU-sonen ikke var like hardt angrepet som USA.

Men rapporten til Merril Lynch forteller at mer enn halvparten av selskapene i undersøkelsen hadde kuttet i sine planer for IT-investeringer. 40 prosent av de europeiske selskapene hadde redusert investeringene i mars. Dette skulle indikere at Europa følger opp den amerikanske trenden.

Dette er særdeles dårlig nytt for teknologiselskapene i Europa.
Oracle Corp, Hewlett-Packard/A> og andre selskaper forteller om ordrer som har blitt forsinket og en generell tilbakegang i markedet. Men de aller fleste venter det skal komme tilbake i andre halvår.


Men også her forstyrrer Merril Lynch festen. Deres undersøkelse viser at 90 prosent av selskapene sier det ikke kommer til å bli en "kjøpefest" i siste halvdel av året, hva gjelder investeringer i IT.

Det er særlig hardware, ansatte og konsulenter som vil bli hardest rammet av denne type nedgang, skriver Financial Times.

Til toppen