Amerikanske toppledere får lukket krisenett

Lederne for de 150 største amerikanske bedriftene bygger nå sitt eget, lukkede Internett til bruk under fremtidige kriser.

Lederne for de 150 største amerikanske bedriftene bygger nå sitt eget, lukkede Internett til bruk under fremtidige kriser.

Amerikanske bedriftsledere vil være bedre forberedt hvis det skulle inntreffe en ny katastrofe. For i kjølvannet av 11. september i fjor ble det trangt på Internett og telefonnettet.

Nå vil Business Roundtable, en lobbyorganisasjon for 150 av USAs største bedrifter, skaffe seg noe av de samme som militæret har - et lukket nettverk som står klart og vil fungere selv om andre nettverk faller ned.

Critical Emergency Operations Link (CEO Link) vil både bruke fastlinjer og trådløse nettverk for å binde sammen lederne for de 150 bedriftene via telefon-konferanser hvis det skulle bli nødvendig.

Nettet som skal designes av AT&T vil være klart i løpet av seks uker.

Til toppen