Ameritech ansetter Europa-sjef

Det nye tyngdepunktet i nordisk telekomindustri er Chicago, hjembyen til Ameritech. Selskapet har nå utnevnt Timothy Cawley som ny sjef for selskapets aktiviteter i Europa.

Chicago-selskapet kan bli storeier i Tele Danmark med tilsammen 42 prosent av aksjene, om det planlagte kjøpet til fra danske stat går i orden.

Ameritechs har også solide eierinteresser i det belgiske televerket Belgacom, sammen med Tele Danmark og Singapore Telecom, med tilsammen 49 prosents eierandel, samt en aksjepost på nesten 20 prosent i vårt hjemlige NetCom GSM.

Europasjefen får Brussel som hovedkontor der Ameritechs fra før er plassert med sitt Europa-kontor. Cawley er ikke ukjent med Europa, idet han de siste årene har vært ansvarlig for Ameritechs tjenester for små bedrifter i Europa.

Til toppen