Amiga til Gateway 2000

Det amerikanske selskapet Gateway 2000 ønsker å kjøpe rettighetene og restlageret av multimedia-maskinen Amiga fra konkursboet etter tyske Escom.

Det amerikanske selskapet Gateway 2000 ønsker å kjøpe rettighetene og restlageret av multimedia-maskinen Amiga fra konkursboet etter tyske Escom.

Amiga er fellesbetegnelsen på en serie datamaskiner fra det nedlagte selskapet Commodore. Amiga assosieres med multimedia-anvendelser til hjemmemarkedet, og også til det profesjonelle markedet. Maskinen var bygget rundt de samme Motorola-prosessorene som Apple, supplert av egne prosessorer for lyd og grafikk. Det var utstyrt med et eget avansert operativsystem med grafisk brukergrensesnitt og ekte avbrytende fleroppgavekjøring, og var grunnlaget for mye internasjonal utvikling av programvare og maskinvare. Det internasjonalt kjente norske multimediaselskapet Scala startet som et programvarehus for Amiga.

Tilbudet fra Gateway 2000 tar sikte på å overta alle verdier i selskapet Amiga Technologies GmbH, datter av tyske Escom som gikk konkurs i juli i fjor. Tilbudet er godkjent av bobestyreren, men må gjennom en godkjenningsprosedyre.

Gateway 2000 ønsker å videreføre Amiga i en egen forretningsenhet kalt Amiga International. Petro Tyschtschenko, leder i Amiga Technologies, fortsetter som sjef i den nye enheten. Han får i oppgave å "utvikle nye produkter for Amiga-markedet", heter det i en kunngjøring fra Gateway 2000.

Gateway 2000 står på Fortune 500-listen over USAs største selskaper, og er mest kjent som pc-produsent, spesielt overfor det amerikanske hjemmemarkedet. I 1996 førte 1,9 millioner solgte enheter til en omsetning på 5 milliarder USD og et overskudd på 250 millioner USD.

Det er over to år siden det sist ble produsert Amigaer. Etter en langvarig strid fikk Escom overta rettighetene i april 1995. I mars året etter viste selskapet prototypen på et nytt design ("AmigaWalker") på datamessen CeBIT. Da Escom gikk konkurs i juli 1996 var amerikanske Visual Information Services (Viscorp) raskt ute med å tilegne seg rettighetene, men betalte aldri inn de 20 millioner USD som bobestyreren forlangte. Mot slutten av året kunngjorde et annet amerikansk selskap, Quikpak, at det skulle produsere Amiga-modellene 2000 og 3000 på lisens, men heller ikke det ble noe av.

Geir Otto Molstad i Oslo-selskapet FAMO sier til Digi:data at han håper produksjonen vil komme igang igjen.

– Vi har ikke gjort noe med Amiga de siste par årene. Vi kommer heller ikke til å ta noe initiativ før det er helt klart at Gateway 2000 kommer til å gjøre noe.

FAMO var tidligere svært opptatt av profesjonelle anvendelser av Amiga, og utmerket seg med sin ekspertise rundt toppmodellen Amiga 4000.

Hallvard Bjørgum i Trondheim-selskapet DataKompaniet har hatt et mer allsidig Amiga-engasjement, og selger stadig tilleggsutstyr og oppgraderingskort.

– Jeg håper det blir noe av det siste initiativet på å få liv i Amiga. De siste årene har det kommet nye grafikkort og akseleratorer, samt lydkort og en del ny programvare, men selve arkitekturen har jo stått stille.

Bjørgum peker på at det er viktige Amiga-miljøer i både Tyskland og Storbritannia, og at bladet Amiga Computing nettopp har lansert en polsk-språklig utgave.

Til toppen