Amnesty advarer mot kinesisk Internett-sensur

I en rapport fra Amnesty International om statlig kontroll over Internett i Kina, advares Microsoft og andre mot å gjøre seg delaktig i sensuren.

Rapporten 'State Control of the Internet in China' er publisert på nettstedet til Amnesty International.

Den dokumenterer den stadig økende statskontrollen over det kinesiske internettet fra 1994 til i dag. Mye er kjent. Samtidig er det en rekke nye momenter, særlig knyttet til 33 tilfeller av overgrep mot fanger anklaget for brudd på de stadig skjerpede sensurlovene.

Les også

Amnesty peker på at Kina er blant verdens raskest voksende internettmarkeder. Brukertallet anslås til mellom 45 og 50 millioner, og er i ferd med å dobles hvert halvår. Myndighetene erkjenner nettets bidrag til landets økonomiske vekst, men ønsker samtidig å hindre at nettet brukes til å fremme opposisjonelle synspunkter. Følgen er, skriver Amnesty, stadig skjerpede lover og regler, stengte internettkafeer, blokkader mot e-post, søkemotorer, nyhetstjenester og politisk følsomme nettsteder, samt et nytt filtreringssystem for å sensurere bruken av søkemotorer.

Strafferammen for brudd på sensurlovene er blitt skjerpet. Siden januar 2001 har det vært mulig å bruke dødsstraff mot folk som er dømt for å ha brukt Internett til å formidle "statshemmeligheter" til utenlandske organisasjoner eller individer. Definisjonen av "statshemmelighet" er ikke spesielt presist, og åpner for misbruk, hevdes det. Dødsstraffbestemmelsen antas å være en reaksjon på internettpubliseringen av vitnemål fra demonstrasjonene på Den himmelske freds plass (Tienanmen) i Beijing i juni 1989.

30.000 statsansatte sikkerhetsfolk skal være sysselsatt med å overvåke nettsteder, samtalegrupper og privat e-post. Tusener av internettkafeer er nedlagt de siste månedene, etter brannen i sommer (se lenke ovenfor). De som tillates å holde åpent, forplikter seg til å installere myndighetenes silingsprogramvare, som blokkerer tilgang til mer enn 500.000 nettsteder.

Av de 33 som ifølge Amnesty er fengslet for brudd på internettbestemmelsene, har tre avgått ved døden under fangenskapet, hvorav to angivelig som følge av tortur. Andre skal også ha blitt torturert. 14 er Falun Gong-medlemmer. Rapporten inneholder en detaljert oversikt over hvert tilfelle.

Rapporten beskriver sikkerhetsministeriets prosjekt "Golden Shield" som ble lansert i november 2000 for å bedre bruken av elektroniske og informasjonsteknologiske hjelpemidler i den interne overvåkningen. Amnesty peker på at en rekke utenlandske selskaper kan bidratt til å utvikle systemer som skjerper overvåkningen og sensuren og navngir Websense, Sun, Cisco, Nortel og Microsoft.

Spesielt Nortel skal ha bidratt med teknologi for å filtrere innhold helt ned til individuelle PC-er, hjem, internettkafeer, universiteter og kommersielle bedrifter. Amnesty advarer mot teknologiske bidrag til anvendelser som har som formål eller følge å innskrenke vanlige menneskers personvern og menneskettigheter, samtidig som organisasjonen sier at den erkjenner det legitime i å bidra til økonomisk framgang.

Til toppen