Amundsen slutter som styreformann

Une Amundsen vil fratre sin stilling som styreformann i Superoffice i løpet av kort tid og i stedet få et formelt sett mer operativt ansvar for driften av selskapet.

Une Amundsen vil fratre sin stilling som styreformann i Superoffice i løpet av kort tid og i stedet få et formelt sett mer operativt ansvar for driften av selskapet.

Etter lang fartstid vil styreformann i Superoffice Une Amundsen nå fratre sin stilling. Foreløpig er det uklart hvem som tar over, men Amundsen kan fortelle at selskapet har vært på utkikk etter en erstatning.

- Vi vurderte Christian Thommesen som tok over som styreformann i PC-Systemer, men vi fant ut at han ikke var aktuell, sier Amundsen til digi.no. Amundsen antyder at hans formelle posisjon etter fratredelsen ennå ikke er presist definert, men at han trolig vil lede selskapet sammen med nåværende administrerende direktør Gisle Jentoft.

- Sammen med Gisle skal jeg være med å videreutvikle den internasjonale satsingen, sier Amundsen til digi.no.

Nederlenderne vil eie mer

I samme slenge som Amundsen går av, vil Superoffice - som tidligere antydet - foreslå Quinton Dresman som nytt medlem av styret. Dresman var en av de tre nederlanske investorene som 28. november i fjor var med på å kjøpe 500.000 nye aksjer i Superoffice. Posten gikk til blodig overpris (se lenke til høyre på siden) sammenlignet med kursen aksjen ble omsatt for på Oslo Børs. Amundsen mener overprisen kan forsvares ut fra det faktum at Superoffice-aksjen ikke har vært av de mest likvide, og at investoren ville fått store problemer med å få tak i en så stor post via børsen.

- Jeg tror ikke investoren er misfornøyd, og det ligger i kortene at det Dresman-brødrene vil kjøpe seg ytterligere opp, sier Amundsen som foreløpig ikke vurderer Dresman som kandidat til styreformannsvervet.

Til toppen