Analogt til 2010

Om du bestiller nytt telefonabonnement hos Telenor blir standardabonnementet analogt til langt inn i neste årtusen. - Telenor har ikke tatt noen prinsippdiskusjon på dette ennå, men vi skal mange år fram i tiden før digital tilknytning blir standard, sier visekonsernsjef i Telenor, Ole Petter Håkonsen, til digi:tele.

Om du bestiller nytt telefonabonnement hos Telenor blir standardabonnementet analogt til langt inn i neste årtusen. - Telenor har ikke tatt noen prinsippdiskusjon på dette ennå, men vi skal mange år fram i tiden før digital tilknytning blir standard, sier visekonsernsjef i Telenor, Ole Petter Håkonsen, til digi:tele.


Håkonsen sier at en rekke tjenester utvikles for digitale telefonløsninger, som i seg selv vil gjøre analog tilknytning avleggs.

- Målet er at en med ISDN får et så bra tilbud at en selv velger overgang til digital forbindelse.

At ISDN har noe for seg viser Telenors salgstall, som forteller at mer enn 25 prosent av norske bedriftene sitter med ISDN-tilknytning, mens nesten alle nybestillinger er ISDN. På privatmarkedet har nesten en prosent av alle husstander ISDN, men det er ventet at dette tallet vil stige til 20 prosent før årtusenskiftet.

- For øyeblikket er tilstrømningen av kunder som ønsker ISDN i overkant av det vi kan makte å ta unna, sier Håkonsen, som heller ikke legger skjul på at Telenor har ambisjoner om å være billigst på ISDN også etter 1. januar 1998, da det blir konkurranse på taletelefoni innenlands.

- De siste årene har vi redusert prisene på våre tjenester og det vil vi gjøre også i fremtiden. Vi har sett at vi er konkurransedyktige på mobiltelefoni, og tilsvarende vil vi få se også på andre tjenester fra Telenor, sier Håkonsen.

Til toppen