Teleselskaper beholder eneretten til mobilteknologi i 20 år til

Når nye 5G-frekvenser kun fordeles mellom mobiloperatører med landsdekkende nettverk, vil vi på kort sikt se en rask og effektiv utrulling av 5G . Kritikere frykter at det skjer på bekostning av danske virksomheters mulighet for innovasjon og nytenkning.

Teleselskaper beholder eneretten til mobilteknologi i 20 år til
Illustrasjon: Nanna Skytte

Det var glede og brede smil hos både myndigheter og teleselskaper i Danmark da mer enn to års arbeid med å tildele nye frekvenser til 4G og 5G ble avsluttet nylig. For den nette sum av to milliarder danske kroner har TDC NET, Telia/Telenor og 3, som alle driver hvert sitt mobilnett, sementert telekommunikasjonsindustriens enerett til å utvikle og drive mobilnett i Danmark de neste 20 årene.