Analysebransjen ødelegger for seg selv - og nettet har mye av skylda

- Det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få folk til å delta i undersøkelser, mener analyseveteran Ulf Andersen. - Spesielt Internett er et problem - folk trøttes ut av alle spørreundersøkelsene, tror Andersen.

- Det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få folk til å delta i undersøkelser, mener analyseveteran Ulf Andersen. - Spesielt Internett er et problem - folk trøttes ut av alle spørreundersøkelsene, tror Andersen.

- Det å få tak i mennesker - uansett om det dreier seg om undersøkelser om Zalo eller politiske partier - blir vanskeligere og vanskeligere. Thomas Hylland Eriksen har et poeng når han sier at tiden er en knapp ressurs. Derfor er det viktig at respondenten får velge kanal selv - om man vil svare på spørsmål per telefon, om man vil at en intervjuer skal ringe på døra hjemme, om man vil svare på mobilen, på epost, PDA-en eller via TV-en. Det gjennomføres flere undersøkelser enn tidligere pluss at det er et generelt press på folk gjennom en stadig økende grad av telefonsalg. Det trøtter ut folk, sier Andersen i et intervju med digi.no.

Han bekymrer seg spesielt for alle pop-up-undersøkelsene på nett.

- I løpet av én undersøkelse spørres titusenvis av mennesker. Det er ikke nødvendig! Vi bare ødelegger for oss selv, sier han og tenker på analysebransjen.

- I tillegg har vi en utvikling nå hvor mange bedrifter gjør undersøkelser selv, ettersom det er enkelt og rimelig å anskaffe et intervjusystem for Internett-undersøkelser. Disse bedriftene gjør ofte en del feil, og blant de aller verste er det når det settes likhetstegn mellom antall spurte og kvaliteten på undersøkelsen, mener Andersen.

Et institutt kan ofte få bedre kvalitet i dataene og resultatene med bare noen få hundre spurte, mener han.

Analysebyråene har rundt 3,6 millioner mennesker å ta av når de skal ha et landsrepresentativt utvalg. I snitt regner Andersen med at folk blir spurt om å delta i ulike spørreundersøkelser en til to ganger i året.

For tre uker siden ble selskapet ResearchLab operativt. Gallup-veteran Ulf Andersen har jobbet med oppstarten siden april, og 1. august var 13 medarbeidere på plass. Det er et rent fullservice research-selskap som konkurrerer med 'mastodontene' Gallup og MMI.

- Vi har overlatt alt av datainnsamling til våre samarbeidspartnere, og er selv en ren konsulentorganisasjon. Norsk Statistikk er blant dem som foretar tradisjonelle spørreundersøkelser, mens Intera tar seg av dybdeintervjuene og fokusgruppene. Vi hjelper kunder med utforming av spørreundersøkelser, analyse og rapportering. Men den interaktive research-biten har vi beholdt selv. Vi gjennomfører pop-up-undersøkelser og epost-undersøkelser, blant annet, forteller Andersen.

Samtidig jobber selskapet med utvikling av systemer for spørreundersøkelser på mobil (både SMS og WAP), PDA-er og interaktiv TV. Tanken med sistnevnte er at man skal kunne svare på undersøkelser mens man sitter i sofaen.

Til toppen