Analyseselskap kutter i stab og konferanser

Også Gartner-sjef Gene Hall tar tiltak for å sette tæring etter næring.

Gartner-sjef Gene Hall under sin hovedinnledning på Gartner-symposiet i Cannes i november 2008.
Gartner-sjef Gene Hall under sin hovedinnledning på Gartner-symposiet i Cannes i november 2008.

Også Gartner-sjef Gene Hall tar tiltak for å sette tæring etter næring.

Vi som dekket analyseselskapet Gartners symposium i Cannes i november, la merke til at presentasjonene fra Gartners egne medarbeidere inneholdt langt mer markedsføring av egne konsulenttjenester enn tidligere. Den sannsynlige årsaken: dårlige tider.

Gartner er et børsnotert selskap med rundt 3900 ansatte og en årsomsetning (2007) på 1,19 milliarder dollar. De siste offentlige tallene er fra septemberkvartalet: De viser en omsetning på 298 millioner dollar, 11 prosent mer enn i samme kvartal 2007, og et resultat på 19 millioner dollar, en økning på 50 prosent.

Den overlegent største inntekstkilden var forskning, som bidro med 198 millioner dollar, tilsvarende rundt to tredeler av den samlede omsetningen. Konsulentvirksomheten bidro med 80 millioner dollar, mens posten «begivenheter» er oppført med 18 millioner dollar i omsetning. Begivenhetsposten varierer sterkt fra kvartal til kvartal. Den er høyest i desemberkvartalet, da Gartner bokfører sine høstsymposier, i Orlando, Tokyo, Cannes og Sydney – til sammen 74 millioner dollar i 2007 – enn i junikvartalet med vårsymposiene i Las Vegas og Barcelona – 51 millioner dollar i 2008.

Bloggen SageCircle brakte før helgen to viktige nyheter: Gartner sier opp 117 ansatte, og avlyser begge de store symposiene, Las Vegas og Barcelona, som skulle vært avholdt i mai.

I en offisiell melding om oppsigelsene, som rammer om lag 3 prosent av staben, oppgir Gartner at det i hovedsak dreier seg om personer uten direkte kontakt med kunder. Det tyder på at selgere og analytikere skal skånes. SageCircle oppgir imidlertid navnene på fem analytikere som Gartner har sagt opp.

Gartner-sjef Gene Hall under sin hovedinnledning på Gartner-symposiet i Cannes i november 2008.
Gartner-sjef Gene Hall under sin hovedinnledning på Gartner-symposiet i Cannes i november 2008.

I en e-post til digi.no bekrefter Andrew Spender, kommunikasjonssjef i Gartner, at man etter en «rutinemessig» gjennomgang av virksomheten i 2009, fant det påkrevet å foreta noen justeringer. Derfor er symposiene som skulle vært holdt i mai, avlyst.

– Flere faktorer ligger bak denne beslutningen. Den viktigste er den nåværende makroøkonomiske situasjonen og den påvirkningen den kan ventes å ha på reisevirksomhet og generell oppslutning om arrangementene, skriver Spender.

Spender forsikrer at høstsymposier vil holdes i år i Orlando, Cannes, Cape Town, Tokyo og Sydney, som planlagt. Det er heller ikke planlagt noen endringer i den andre store begivenhetstypen Gartner arrangerer, såkalte «summits» (toppmøter) som fokuseres på spesielle fagområder.

Gartners administrerende direktør Gene Hall har ry på seg for å være nådeløs mot virksomhet i egen bedrift som ikke bidrar til overskuddet.

SageCircle melder for øvrig at et annet analyseselskap, AMR Research, varsler langt større kutt, opptil 10 prosent. AMR er et langt mindre selskap, som fram til 2008 holdt seg til markeder for store bedriftsapplikasjoner, men som så utvidet til markeder for nye typer tjenester. SageCircle mener AMR undervurderte kravene denne omleggingen stiller til salgskorpset, og følgelig har påført seg selv skade utover virkningene av det generelle økonomiske tilbakefallet. Kuttene gjenspeiler at AMR nå går tilbake til sin opprinnelige kjernevirksomhet, heter det.

Gartners aksjekurs vokste jevnt fra 8 dollar til 28 dollar i perioden våren 2005 til forsommeren 2008, etter en langt stabil periode. Ved årsskiftet 2007–2008 var den nede i 14 dollar. Så økte den til nesten 28 dollar i midten av august, og har siden stort sett falt. Siste notering er 16,52 dollar.

    Les også:

Til toppen