Analytikere gir Intentia-Lawson kort frist

AMR og Gartner mener at salget av Intenita var riktig, men gir harde råd til kundene om regnskapene ikke rettes opp fort.

AMR og Gartner mener at salget av Intenita var riktig, men gir harde råd til kundene om regnskapene ikke rettes opp fort.

De to analyseselskapene Gartner og AMR har begge offentliggjort analyser av Intentia/Lawson-fusjonen. Fusjonen angår en rekke norske kunder som bruker de svenske forretningssystemene fra Intentia.

Gartner og AMR er veldig samstemte i sine analyser: Begge påpeker at Lawson og Intentia griper til en av de få mulighetene de har, tatt i betraktning at markedet nå konsolideres rundt færre aktører og at begge selskapene taper penger.

Lawsons omsetning har falt 15 prosent siden 2002 og Intentias siste pluss-år var ikke 2001, etter dotcom-fallet, men 1998.

På pluss-siden føyer Gartner og AMR til at selskapene utfyller hverandre godt - både geografisk og markedsmessig. Lawson er til stede i Nord-Amerika og Intentia i Europa. Selskapene har begge spesialisert seg mot enkeltmarkeder, men ikke de samme. Begge selskapene fokuserer dessuten på å bruke IBMs server-plattformer.

Men så kommer utfordringene: Analyseselskapene påpeker at ledelsen i de to selskapene skal styre sammen fremover og at man skal opprettholde begge produktene. Det roer ned kundene, men det begrenser mulighetene til å kutte kostnadene dramatisk.

Selskapene får også kostnader og utfordringer når man skal få hver andres organisasjoner til å selge den andres produkter.

Gartner går lengst og påpeker at det nye, fusjonerte selakapet må uansett samle seg om et nytt fellesprodukt basert på neste generasjons prinsipper og teknologier, blant annet SOA.

Gartner feller en hard dom med korte tidsfrister. Analyseselskapet mener at kunder med Intentia og Lawson-systemer kan være trygge i noen år fremover, til 2010. Men man må følge med på regnskapene til det fusjonerte selskapet de neste tre kvartalene, skriver Gartner.

"Uten et forbedring i resultatene, bør kunder legge planer for å begrense nye investeringer", skriver Gartner.

På vanlig norsk betyr dette: Bedrer ikke regnskapene seg vil ikke det nye selskapet kunne opprettholde videreutvikligen av sine systemer. Da bør kunder begynne å vurdere et bytte til en annen ERP-levernadør.

Til toppen