Analytikere skuffet over friske tall

Visma-sjef Øystein Moan leverte hyggelige kvartalstall, men meglerhusene hadde ventet enda mer.

Visma-sjef Øystein Moan leverte hyggelige kvartalstall, men meglerhusene hadde ventet enda mer.

Visma kunne onsdag rapportere om en omsetning på 463 millioner kroner for fjerdekvartal, mot 387 millioner kroner samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet omsetning på 459 millioner kroner viser en sammenstilling foretatt av TDN Finans.

Selskapet fikk et resultat før avskrivninger på 61 millioner kroner i fjerdekvartal, mot 52 millioner kroner samme periode i fjor. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat før avskrivninger på 67 millioner kroner.

Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at det positive økonomiske klimaet ventes å fortsette i 2005, og dette vil ligge fundamentet for videre vekst. Samtidig vil en substansiell positiv kontantstrøm fra virksomheten og en signifikant kontantreserve skape basis for strategiske oppkjøp, skriver selskapet.

Til toppen