Anbefaler å bryte med Telenor

Departementet har et råd til dem som er oppgitt over gebyr på papirfaktura.

Anbefaler å bryte med Telenor

Departementet har et råd til dem som er oppgitt over gebyr på papirfaktura.

Trondheim (NTB): Samferdselsdepartementet anbefaler Telenor-kunder å skifte til et annet teleselskap dersom de ikke vil betale gebyret på 35 kroner som Telenor nå innfører på papirfakturaer.

Dette rådet blir gitt i minst to likelydende brev til privatpersoner som har klaget til Samferdselsdepartementet over Telenors fakturagebyr.

«Dersom du ikke er fornøyd med Telenors gebyrer vil vi anbefale deg å ta det opp med selskapet direkte», skriver departementet.

Hvis ikke dette fører fram, anbefales klagerne å ta saken videre til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon «eller bytte til en annen tilbyder av telefoni».

«Det er i dag en rekke tilbydere av fasttelefoni over det eksisterende telenettet», skriver departementet.

Samferdselsdepartementet gjør ellers oppmerksom på at Telenor i dag er et kommersielt selskap, og at staten utøver sitt eierskap gjennom generalforsamlingen. Det blir også påpekt at statens eierskap forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet.

    Les også:

Til toppen