Anbefaler å lage to IT-budsjetter for 2008

Konjunkturene kan plutselig snu, og da må IT-avdelingene være beredt, mener Gartner.

Anbefaler å lage to IT-budsjetter for 2008

Konjunkturene kan plutselig snu, og da må IT-avdelingene være beredt, mener Gartner.

I sin del av hovedinnledningen på Gartners store samling ITxpo i Cannes i går, anbefalte ledende analytiker Peter Sondergaard at IT-avdelingene, særlig i store bedrifter, tok særlige tiltak for å forberede seg på dårligere tider. Han utdypet disse betraktningene på en pressebriefing der også digi.no var til stede.

Det viktigste tiltaket er å ha et alternativt budsjett klart i tilfelle det blir påkrevet å kutte kostnadene utover det som allerede måtte ligge i hovedbudsjettet.

Sondergaard understreker at Gartner ikke driver med generell økonomisk analyse.

– Rådet vårt bygger på prognoser fra andre, blant annet Global Insight som faktisk venter et fall i mange lands brutto nasjonalprodukt neste år. Ingen vil bruke betegnelsen «økonomisk tilbakegang» [«recession»], men vi vil understreke at det er store muligheter for at overgangen fra 2007 til 2008 ikke blir så myk som vi hadde håpet.

Sondergaard understreker at det alternative IT-budsjettet må klargjøre hva utgiftskuttene faktisk innebærer for tjenestenivået til resten av bedriften, slik at toppledelsen ikke får det feilaktige inntrykket at kuttene bør gjennomføres uansett.

Han legger til at det alternative budsjettet ikke bare skal være defensivt.

– Turbulente tider skaper egne muligheter. Det alternative budsjettet må ikke bare bestå av kostnadskutt. Ideelt sett bør det også ta høyde for kreative tiltak som kan styrke bedriften. Det kan være et potensial i vanskelige tider.

Undersøkelser som Gartner har gjort, viser at bedriftenes IT-budsjetter vil vokse med 3 prosent fra 2007 til 2008, mot 5 prosent fra 2006 til 2007.

– Det er med andre ord fortsatt en viss feststemning innen IT. Det kan være at dette vil slå til. Men den generelle økonomiske usikkerheten tilsier at bedriftene kan komme til å konstatere at forretningsplanen som ligger til grunn for IT-budsjettet må legges om. Det alternative budsjettet må speile den antatte omleggingen i denne planen.

Den typiske reaksjonen i nedgangstider er å bremse alle utgifter.

– Å bremse bare fordi alle gjør det, vil svekke bedriften. Det er mer hensiktsmessig å være proaktiv og prøve å se hvilke fordeler man kan dra i en generelt sett vanskelig situasjon.

Dette forutsetter at bedriften har fulgt et annet av Gartners råd: Integrere ledelsen av IT-satsingen i den helhetlige ledelsen. Ikke alle er kommet langt nok i dette.

– Etter vår erfaring er få IT-sjefer i stand til å se hvordan de kan bidra til en krisepreget omlegging som kan fremme bedriften i et vanskelig marked. Kanskje en tredel ser hvordan de kan ta initiativ som vil bedre forretningen i en vanskelig situasjon. De andre er generelt sett svært gode til å optimalisere ressurser og styre kostnader, men lite flinke til å snu tilbakeslag til en forretningsfordel.

Sondergaard mener evnen til å utnytte dårlige tider også har sammenheng med bedriftens helhetlige håndtering av risiko.

- IT-folks tradisjonelle syn er at man ikke skal ha risiko overhode. I dag framstår et slikt syn som helt fåfengt. Null risiko er umulig. – IT-folks tradisjonelle syn er at man ikke skal ha risiko overhode. I dag framstår et slikt syn som helt fåfengt. Null risiko er umulig. IT-risiko er bare en av flere typer risiko. Det skal ikke være opptil IT-avdelingen å vurdere hvilket risikonivå som er akseptabelt. IT-investeringer bør vurderes i lys av hvordan forretningen tar sikte på å drive, og IT-risiko bør knyttes til en vurdering av risikoen ved den valgte måten å drive på. IT-avdelingen og bedriften må sammen sørge for at man evaluerer kostnadene til IT ut fra hvordan de gagner bedriften. Det kan være at bedriften vil tjene på en liten økning i IT-utgifter, dersom det kan føre til større effektivitet og bedre inntjening.

Suksess og risikovilje henger sammen, mener Sondergaard.

– Å unngå alt som smaker av risiko vil ikke hindre deg fra å oppleve kolossale tilbakeslag. Men det vil garantert hindre deg fra å oppleve stor framgang.

En viktig faktor i dagens IT-landskap er at fornyelse til større effektivitet ikke nødvendigvis utløses av økte budsjetter.

– Fornyelse henger sammen med at folk gjør ting på nye måter. Vi har erfaring fra en bank i Australia som opplevde at mange av deres mest effektive medarbeidere var ivrige brukere av Facebook. I stedet for å gråte over all risikoen forbundet med å bruke denne typen forbrukertjeneste innefra en bank, undersøkte de saken. De fant at deling av informasjon gjennom Facebook faktisk reduserte bankens kostnader. De har nå etablert et regelverk der medarbeiderne oppmuntres til å bruke Facebook. Denne bruken av et nytt IT-verktøy har ingenting å si for bedriftens egne investeringer.

Sondergaard sier at han forventer flere eksempler av denne typen, der rimelig og tilgjengelig teknologi gir besparelser bare ved å brukes hensiktsmessig.

    Les også:

Til toppen