Anbefaler bare kortsiktig outsourcing

Nok en rapport bekrefter at tjenesteutsetting kan gi overraskelser som undergraver hele kalkylen.

Nok en rapport bekrefter at tjenesteutsetting kan gi overraskelser som undergraver hele kalkylen.

Konsulentselskapet Deloitte Consulting har utgitt en rapport om utsetting av IT-tjenester, kalt Calling a Change in the Outsourcing Market.

Rapporten oppsummerer erfaringer med tjenesteutsettingsavtaler i 25 svært store, men ikke navngitte selskaper. Det oppgis at de har gjennomsnittlig 50 milliarder dollar i omsetning og 60.000 ansatte hver. Samlet sett er deres tjenesteutsettingsavtaler verdt 50 milliarder dollar. Det kan følgelig stilles spørsmål rundt hvor relevant undersøkelsen er for mindre selskaper.

Det er uansett interessant, også ut fra perspektivet til dem som tilbyr outsourcing, at mange av disse store kundene har negative erfaringer, og opplevde blant annet at leverandørene ble mindre ivrige og vanskeligere å forholde seg til når avtalene var undertegnet.

Tjenesteutsetting krever større innsats fra ledelse, og det dukker ofte opp skjulte kostnader som undergraver de opprinnelige kalkylene. Det som skulle lønne seg, kostet i virkeligheten mer enn å ordne tjenester på egen hånd.

Rapporten anbefaler å beholde funksjoner som utgjør kjernen i bedriftens virksomhet, og bare tjenesteutsette standardfunksjoner. Den anbefaler kortsiktige kontrakter for å redusere leverandøravhengighet.

Ifølge rapporten hadde 70 prosent av selskapene «betydningsfulle negative erfaringer» med prosjekter for tjenesteutsetting. Kostnadsreduksjon var et vesentlig mål med 70 prosent av prosjektene. 38 prosent av dem med besparelser som vesentlig mål opplevde at de så seg nødt til å dekke utgifter som de trodde tjenesteleverandøren skulle stå for. 44 prosent opplevde at de ikke oppnådde noen form for kostnadsreduksjon.

For mange var poenget med tjenesteutsetting å kunne fokusere på egen kjernevirksomhet. Problemet for disse var gjerne at de ikke hadde en korrekt oppfatning av hvilke IT-funksjoner som hadde betydning for kjernevirksomheten. 64 prosent av alle selskapene i undersøkelsen tilbakeførte IT-funksjoner til egen drift, etter å ha latt tjenesteleverandører ta hånd om dem.

Et viktig argument fra tjenesteleverandørenes side var at de hadde bedre tilgang til kompetanse enn selskaper der IT-drift ikke er en kjernevirksomhet. 20 prosent av selskapene i undersøkelsen opplevde at store personalutskiftninger hos tjenesteleverandøren reduserte deres tilgang til IT-kompetanse, samtidig som de selv mistet IT-ekspertise.

57 prosent av selskapene i undersøkelsen hadde som mål at tjenesteutsettingen skulle gi bedre kvalitet på IT-driften. Nesten en tredel av disse erfarte at leverandørene ble mindre imøtekommende et stykke ut i avtaleperioden.

    Les også:

Til toppen