Anbefaler betaprodukter for produksjonsbruk

Microsoft oppfordrer kundene til å ta i bruk betautgaver selskapets utviklingsverktøy og database i produksjonsmiljøer.

Microsoft oppfordrer kundene til å ta i bruk betautgaver selskapets utviklingsverktøy og database i produksjonsmiljøer.

Svært ofte når programvareleverandører tilbyr betautgaver av programvare til offentligheten eller utvalgte brukere, er det begrensninger i lisensen når det gjelder bruk i produksjonsmiljøer. Betaproduktene er vanligvis utgitt for testing, ikke for å tas i full bruk. De færreste programvareleverandører tar seg betalt for å gi kundene muligheten til å teste betautgaver. Denne fasen er jo også til stor hjelp for leverandøren i form av at kunden er med på å avdekke feil som så kan fjernes før programvaren offisielt utgis. For betautgaver er per definisjon ikke ferdigtestede produkter.

Nå kan det se ut som om Microsoft er i ferd med å snu litt om på denne på denne utbredte ordningen. Selskapet gjorde mandag nye betautgaver av Visual Studio 2005 og SQL Server 2005 tilgjengelige for selskapets MSDN-abonnenter. Dette er produkter som skal komme på markedet i andre halvdel av 2005. Men i tillegg til den ordinære betalisensen, vil Microsoft nå tilby kundene en "Go-Live"-lisens, noe som tillater kundene å kjøre produksjonssystemer basert på betaprogramvaren.

Microsoft må være svært overbeviste om at programvaren er så godt som produksjonsklar for å kunne komme med en slik oppfordring. For selv om hele ansvaret lempes over på kunden, og at brukerstøtte ikke tilbys for slik ikke-utgitt programvare, så stiller selskapet seg lagelig til hogst hvis det viser seg at aktiv bruk av betautgavene i produksjonsmiljøer ender med katastrofe for kunden.

Det er en hel del begrensninger knyttet til Go-Live-lisensen. I tillegg til ingen support utover forum på Internett, er har kundene ikke lov til å distribuere .NET Framework 2.0 Beta 2 med applikasjonene de lager. Dette betyr at kundene til en utvikler selv må skaffe dette rammeverket og undertegne Go-Live-lisensen.

Dessuten varsler Microsoft at flere av API-ene i betautgavene være foreldet ved lanseringen. Disse vil enten fjernes helt eller erstattes av andre. Flere detaljer om lisensordningen finnes blant annet på denne siden.

Til News.com forteller Microsoft at selskapet venter at 50.000 kunder vil flytte produksjonsapplikasjoner til betautgavene av blant annet Visual Studio 2005 og .Net Framework. Det store antallet forklares med at disse produktene er blitt forsinket og at det er fem år siden forrige store oppgradering av SQL Server.

Til toppen