Anbefaler Dagens Næringsliv å anke kraftdom

Advokat Arne Os vil anbefale TDN - Dagens Næringsliv Nyhetsbyrå å anke tapet mot Montel i Oslo Byrett. Samtidig vurderer Montel om erstatningen er tilfredsstillende.

Siste ord er neppe sagt i striden mellom TDN - Dagens Næringsliv Nyhetsbyrå AS og selskapet Montel AS.

De to partene har allerede i flere år vært involvert i en rettstvist i forbindelse med produksjon, salg og markedsføring av informasjon til aktørene i kraftmarkedet.

Fredag falt dommen i Oslo Byrett: Montel ble frikjent og fikk i tillegg tilkjent en erstatning på rundt 500.000 i et motsøksmål selskapet hadde anlagt (se relaterte artikler nedenfor).

- Etter min mening ser dommen bort fra hovedpoenget, nemlig den avtalte funksjonsdelingen mellom min klient og Montel, sier advokat Arne Os, som representerer TDN, til digitoday.no.

- Den ene parten skulle produsere informasjon som den andre skulle selge. Imidlertid foregikk det en underrapportering som brøt med forutsetningene for det vederlaget som skulle betales, påstår Os.

- Min anbefaling til klienten er derfor krystallklar. Jeg vil anbefale at saken ankes videre, sier Os.

I den andre leiren er man forståelig nok noe mer fornøyd med utfallet så langt.

- Denne avgjørelsen gir min klient full oppreisning, sier advokat Magnus Hellesylt, som representerer Montel, til digitoday.no.

- Saken startet med grove beskyldninger og vi kan konstantere at motparten ikke har fått medhold på et eneste punkt, fortsetter Hellesylt.

TDN ble også dømt til å dekke Montels saksomkostninger på 285.000 kroner i hovedsøksmålet.

- Vi er imidlertid ikke fornøyd med erstatningens størrelse og vil derfor bruke litt tid på å diskutere nærmere om saken skal ankes, sier Hellesylt til digitoday.no.

Til toppen