Anbefaler overgang til IP-telefoni

Telepolitikkforumet til Den internasjonale teleunionen ITU anbefaler en verdensomspennende overgang til IP-telefoni for å redusere kostnader og innføre nye tjenester.

Telepolitikkforumet til Den internasjonale teleunionen ITU anbefaler en verdensomspennende overgang til IP-telefoni for å redusere kostnader og innføre nye tjenester.

Forumet ble avsluttet fredag ettermiddag, og munnet ut i fire vedtak. 750 deltakere representerte 120 medlemsland og 100 private selskaper. Bakgrunnsmateriale er tilgjengelig fra nettstedet til Den internasjonale teleunionen ITU (International Telecommunications Union), se etter World Telecommunications Policy Forum.

Vedtakene gjenspeiler enighet om at det vil være allment fordelaktig for brukere og samfunnet å fortsette å utvikle IP-baserte nettverk og tjenester. IP-telefoni - definert som formidling av tale og faks over nettverk basert på Internett-protokollen - ses på som en stor mulighet til å realisere potensialet som ligger i konvergensen mellom informasjons- og kommunikasjonsteknologi. IP-teknologi gir spesielt muligheten til å integrere tale og data i samme nettverk, noe som innebærer synergi og kostnadsreduksjoner, samt nye tjenester.

ITU forventer at mobile trådløse systemer vil gå over til en IP-basert arkitektur for å formidle integrerte tjenester - tale, data og multimedia - samt tilgang til Internettet.

Mange utviklingsland har innvendinger mot IP-telefoni, fordi det reduserer inntektsgrunnlaget til nasjonale operatører, og fordi det krever kompetanse som landene ikke besitter i dag. Mot disse innvendingene argumenterte blant andre ledelsen i ITU at den allmenne kostnadsreduksjonen som IP-telefoni innebærer også vil komme utviklingslandene til gode.

Det ble argumentert kraftig mot oppfatningen om at IP-telefoni er rimeligere enn tradisjonell telefoni. Forumet vedtok derfor at spørsmålet skal utredes spesielt.

Annen uenighet gjaldt mangelen på tjenestegaranti for IP-telefoni. Nasjonale reguleringsinstanser var spesielt opptatt av dette, siden mange er pålagt ved lov å opprettholde et bestemt tjenestenivå. IP-telefoni må ordnes slik at nødssamtaler må formidles kostnadsfritt under enhver omstendighet, og det må også være mulig å spore opp ondsinnede oppringere, het det.

Vedtakene pålegger ellers ITU å ta for seg hvordan IP-telefoni skal reguleres, og legge fram modeller for blant annet fakturering.

Til toppen