Anbefaler Telenor-kjøp

Meglerhuset Carnegie anbefaler i en analyse kjøp av Telenor-aksjen og setter et kursmål på 48 kroner, eller nesten 20 prosent mer enn dagens børskurs. Selskapet deltok ikke i tilretteleggelsen av Telenor-aksjen og dette er første analyse fra et stort norsk meglerhus på Telenor etter børsnoteringen.

Meglerhuset Carnegie anbefaler i en analyse kjøp av Telenor-aksjen og setter et kursmål på 48 kroner, eller nesten 20 prosent mer enn dagens børskurs. Selskapet deltok ikke i tilretteleggelsen av Telenor-aksjen og dette er første analyse fra et stort norsk meglerhus på Telenor etter børsnoteringen.

Etter at Telenor gikk på børs for over en uke siden har aksjekursen stort sett ligget mellom 39 og 41 kroner, det vil si under minsteprisen ved børsintroduksjonen på 42 kroner, men i stor grad over kursen fratrukket kontantrabatten folk flest og Telenor-ansatte fikk kjøpe aksjer for, det vil si 40 kroner.

Siden meglerhuset Carnegie trakk seg fra arbeidet med børsnoteringen av Telenor er det interessant lesning når selskapet nå slipper den første analysen av Telenor etter børsnoteringen.

Selskapet mener Telenor-aksjen har betydelig potensiale og anbefaler kjøp, med 48 kroner som kursmål. Selskapet mener til og med at aksjen, sett i forhold til andre selskap i samme bransje i Norden, sammenlignet EV/EBITDA er enda mer verd, nærmere 55 kroner per aksje.

Om dette legges til grunn for prisingen av Telenor er selskapet verdsatt til betydelig mer enn de 74 milliarder kronene Telenor ble priset til etter emisjonen på 42 kroner.

Selskapet mener Telenor har et godt langsiktig potensiale innenfor sine definerte kjerneområder, og nevner mobilsiden spesielt.

Carnegie trekker fram de to put-opsjonene som Telenor sitter på og kan kreve innløst av British Telecom. De to opsjonene gjelder Telenors aksjer i irske Esat Digifone og tyske Viag Interkom som tilsammen kan gi Telenor 31 milliarder kroner i kassa. Selskapet mener Telenor bør innløse opsjonene og dra nytte av de mulighetene det gir i markedet.

I analysen tros Telenor å beholde sin dominerende posisjon i Norge, selv om en ser for seg at med flere nye mobiloperatører og aktører i Norge så vil markedsandelen falle fra dagens over 70 prosent til et lavere nivå.

Blant de internasjonale mobilsatsingene så tror Carnegie på djuice, som beregnes å ha 5 millioner brukere i 2004 og beregnede inntekter på mellom 500 og 700 millioner kroner de neste par årene.

I likhet med flere andre analyser omtalt av digitoday.no tidligere tror ikke Carnegie at den totale rentebelastningen til selskapet vil reduseres vesentlig. I analysen beregnes Telenors driftsresultat før skatt på minus 2 milliarder kroner for 2001, som igjen vil øke til 3,6 milliarder kroner i 2003. Omsetningen beregnes i år til 36,7 milliarder kroner, som øker til 50 milliarder i 2003. EBITDA beregnes i år å ende på 9,3 milliarder kroner, som øker til 13,3 milliarder i 2003.

Til toppen