Anbefalt fiks for to nye hull i Internet Explorer

Microsoft har lagt ut tetningsmiddel for to nye hull i Internet Explorer. De kan ramme deg selv om du bruker en annen nettleser.

Microsoft har lagt ut tetningsmiddel for to nye hull i Internet Explorer. De kan ramme deg selv om du bruker en annen nettleser.

De to nye sikkerhetshullene gjennomgås i Microsoft Security Bulletin MS03-004.

Begge hullene gjør det mulig for et ondsinnet nettsted å lese filer, kjøre programmer og plante kode på offerets PC. Det ene har med sikkerhetshåndteringen i Internet Explorer å gjøre, det andre med hjelpefunksjonen. Det skal spesielle omstendigheter til, blant annet må brukeren inngå i en dialog med nettstedet. Dialogen kan utformes slik at sikkerhetssperrene som verner lokale disker og det lokale nettverk mot inntrengere, brytes ned.

Fordi Windows håndterer disse sperrene gjennom Internet Explorer, innebærer det at du også kan være sårbar, selv om du bruker en annen nettleser enn Internet Explorer.

Hullene gjelder alle støttede varianter av Internet Explorer, det vil si 5.01, 5.5 og 6.0, med eller uten Service Pack. Versjon 5.0 støttes ikke lenger, så den sier ikke Microsoft noe om.

Til toppen