Anbudsportal gjenspeiler ny norsk optimisme

Mercell-sjef Asbjørn Kristiansen erfarer opptil 100 prosent vekst i offentlige anbud.

Mercell-sjef Asbjørn Kristiansen erfarer opptil 100 prosent vekst i offentlige anbud.

Mercell er en fire år gammel portal for kjøp og salg av varer og tjenester gjennom Internett. Kunngjøring av offentlige anbud er en vesentlig tjeneste hos Mercell. Det gjør portalen til et instrument for å følge oppgangen i markedet.

Andre markedsplasser som oppstod under dot.com-bølgen har forsvunnet like plutselig som de kom. Men Mercell er blant de nettbutikker som begynner å tjene penger.

Med 45 ansatte i Norge, Sverige og Danmark og 6.000 leverandører og innkjøpere omsatte Mercell for 24 millioner i fjor og et resultat i balanse. Januarmåned gikk i pluss.

- Ja, vi begynner nå virkelig å føle optimismen i bransjen, sier administrerende direktør Asbjørn Kristiansen til digi.no.

Hver dag kunngjør Mercell over 1000 anbud, innkjøp, tildelinger og prisforespørsler, hvorav i snitt 200 kommer fra den offentlige Doffin (Norsk Lysningsblad) som administreres av Statens Forvaltningstjeneste. 1.200 IKT-leverandører er tilknyttet portalen.

Av EDB-tjenester og drift av IT systemer og løsninger, kommer 90 prosent av kunngjøringene på Mercell fra offentlig sektor. Kristiansen erfarer en vekst på mellom 50 og 100 prosent økning fra år til år.

Noe av økningen tror Kristiansen skyldes at det offentlige har blitt flinkere til å kunngjøre anbud, noe som trolig har blitt presset fram gjennom klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA).

KOFA, som ble etablert 1. januar i fjor har som formål å sikre at anbudskonkurransen skal skje i henhold til regelverket og at ingen kontrakter skal forfordeles. Organisasjoner som ikke kunngjør sine anbud, blir satt under lupen med gjeldende sanksjoner.

KOFA har hittil i år fått inn 250 klager. Senest i forrige uke fikk IT-selskapet Ementor medhold på fem punkter i forbindelse med kontraktsbrudd på den prestisjefylte milliardkontrakten til Helsebygg Midt-Norge, som gikk til Telenor.

Klageadgangen til KOFA gjelder for leverandører som har deltatt i en konkurranse om offentlige anskaffelser eller leverandører som ønsker å delta i en konkurranse, men som mener at de på ulovlig vis har mistet muligheten til å delta.

Dette er nærmest et gratis tilbud til leverandørene, som kun blir belastet med et rettsgebyr på 740 kroner. Bedrifter blir gitt selvstendige klagemuligheter, forutsatt at de har tilstrekkelig tilknytning til anskaffelsen til at det kan sies å foreligge en saklig klageinteresse.

Til toppen