Anders Igel avstår fra styreplass i TeliaSonera

Finnene får viljen sin. Telia-sjef Anders Igel blir likevel ikke å finne i styret i fusjonerte TeliaSonera.

I mandagens ekstraordinære generalforsamling besluttet Telia hvem som skulle representere selskapet i det fusjonerte TeliaSonera. Blant styremedlemmene var konsernsjef Anders Igel.

Det medførte iherdige protester fra finske myndigheter, som mente styrerepresentasjon fra Telias konsernsjef innebar et klart brudd på aksjeeieravtalen som den svenske og finske staten inngikk i forbindelse med fusjonen mellom Telia og Sonera.

Etter at svenske medier i dag har antydet at "det begynner å lukte Telenor" av TeliaSonera-avtalen, har Telia-sjefen i dag funnet det for godt å trekke sitt styrekandidatur.

Les også


"För att undvika att den uppkomna situationen får oönskade effekter på samgåendet mellan Telia och Sonera har Anders Igel meddelat att han med omedelbar verkan avstår från sin styrelseplats i det sammanslagna TeliaSonera", skriver Telia i en pressemelding torsdag ettermiddag.


Samtidig presiseres det at Anders Igels posisjon som administrerende direktør i det sammenslåtte TeliaSonera ikke påvirkes av beslutningen.

- Fusjonen mellom Telia og Sonera er viktig for begge selskapenes fremtid. For å muliggjøre en fortsatt smidig fusjonsprosess og skape arbeidsro for Telia og Sonera har jeg valgt å avstå fra styreplass i det sammenslåtte selskapet, sier Igel.

Til toppen