Andersen Consulting blir Accenture

Andersen Consulting skifter navn til Accenture på nyåret. Navneendringen er et resultat av voldgiftsdommen i august, der det ble konkludert med at Andersen Consulting ikke lenger har noen forpliktelser overfor Andersen Worldwide og Arthur Andersen.

Andersen Consulting skifter navn til Accenture på nyåret. Navneendringen er et resultat av voldgiftsdommen i august, der det ble konkludert med at Andersen Consulting ikke lenger har noen forpliktelser overfor Andersen Worldwide og Arthur Andersen.

- Vi er et helt annet firma i dag enn da vi etablerte Andersen Consulting i 1989, så det å få et nytt navn og en ny identitet er bare et nytt trinn i vår vekststrategi, sier Joe W. Forehand, Managing Partner og CEO for Andersen Consulting i en pressemelding.

- Accenture formidler det som vi har utviklet oss til å bli, og i tillegg det vi ønsker å utvikle oss til i fremtiden - et firma som har utviklet selskapet til å bli noe mye mer enn bare å tilby tradisjonelle konsulenttjenester, sier Forehand.

Navnet Accenture er faktisk foreslått av "dansknorske" Kim Petersen, en seniorkonsulent som jobber for Andersen Consulting i Oslo.

- Da jeg forsøkte å finne på et nytt navn for vårt selskap, tenkte jeg på elementer som kraftig vekst, eksepsjonell evne til å levere kvalitet, og et topp sted å arbeide, sier Kim, som synes Accenture gjør nettopp det.

Navneendringen er et resultat av en voldgiftsdom i august, der det ble konkludert med at Andersen Consulting ikke lenger har noen forpliktelser overfor Andersen Worldwide og Arthur Andersen. I dommen heter det også at ingen av partene skal ha noen økonomisk kompensasjon for oppsplittingen. Det eneste utfallet av dommen med virkning for Andersen Consulting, var at selskapet mistet retten til å bruke navnet fra 31.12.00.

Accenture ble valgt etter tre måneders jobbing. Flere tusen navn ble foreslått og vurdert før en "shortlist" på rundt 50 navn, som alle oppfylte firmaets kriterier for posisjonering og image, ble vurdert globalt med hensyn til varemerker og ledige URL-adresser, mulige kulturelle forbehold og uttaleproblemer. Prosjektet ble ledet av Andersen Consultings globale markedsføringsgruppe sammen med Landor Associates, et firma som jobber med varemerke- og identitetsbygging, i tillegg til advokatfirmaer i mer enn 49 land som utførte de mer enn 3000 varemerkesøkene som var nødvendig i henhold til den stramme tidsfristen.

Arbeidet kumlinerer med at James E. Murphy og hans disipler fra nyttår av vil møte verden med med nye Accenture-stemplede brevark.

- 1. januar innleder vi en aggressiv, global merkevarekampanje som skal styrke vår posisjon i markedet. Da introduserer vi det nye navnet for våre kunder, samarbeidspartnere og andre som er relevante for vår virksomhet, sier han.

Andersen Consulting, snart altså Accenture, har i skrivende stund 65.000 ansatte i 49 land, omsetter for 8,9 milliarder dollar i året.

Til toppen