Andersen Consulting: - Intet korstog mot BEKK

Andersen Consulting sier de helst ville holde en lav profil i saken der de beskylder en tidligere ansatt for å ha tappet bedriften for bedriftshemmeligheter. - Vi vet hva den tidligere ansatte har gjort i sin oppsigelsestid hos oss. Det vi ikke vet er om informasjonen er lekket til andre.

Andersen Consulting sier de helst ville holde en lav profil i saken der de beskylder en tidligere ansatt for å ha tappet bedriften for bedriftshemmeligheter. - Vi vet hva den tidligere ansatte har gjort i sin oppsigelsestid hos oss. Det vi ikke vet er om informasjonen er lekket til andre.

Før helgen raidet Namsmannen i Oslo lokalene til det ferske konsulentselskapet BEKK Consulting AS der et par tidligere medarbeidere i Cell Network ASA er sentrale.

Andersen Consulting hadde gått til Namsretten i Oslo for å få en midlertidig forføyning mot BEKK.


Men både Olav Folkestad og Erik Moe-Helgesen i BEKK stiller seg uforstående til beskyldningene.

Bjørn Boberg, markedssjef i Andersen Consulting, sier til digitoday.no at utgangspunktet for saken var et internt tips fra egne ansatte.


- Vi har brukt tid på å undersøke tipsene, det er omfattende datamengder det er snakk om. Et av elementene har vært å klargjøre omfanget og finne ut hva vedkommende har gjort i sin oppsigelsestid hos oss, sier Boberg.

Den tidligere Andersen-medarbeideren sa opp den 15. desember 1999 og sluttet hos Andersen i midten av februar i år. Boberg sier at de har kartlagt at den mistenkte har brukt oppsigelsestiden sin på å samle ti gigabyte med informasjon. Han presiserer at det ikke nødvendigvis er i arbeidstiden den eks-ansatte skal ha utført innsamlingen.

Andersen-markedssjefen har denne forklaringen på hvorfor det har gått så lang tid mellom hans avslutning i Andersen og anmeldelsen til Namsmannen:

- Det er såpass betydelige mengder med informasjon som er samlet. Informasjonen har ingen sammenheng med det som var hans arbeidsoppgaver hos oss, sier markedssjefen videre.

- I sin oppsigelsestid vet vi at han forberedte aktivitet hos en ny arbeidsgiver. En av grunnene til at vi gikk til Namsretten, var for å se om disse aktivitetene var for BEKK, sier Boberg som understreker at de ikke har innledet et korstog mot konkurrenten.

- Vi ble oppringt av Dagbladet fredag kveld etter ransakingen. Jeg presiserer at det ikke var vi som tipset pressen om dette, Vi har hele tiden holdt en lav profil, hevder han.

Han sier at når saken nå først er kommet ut i det offentlige, velger de å kommentere faktaene i saken.

- Omfanget er så grovt at vi ikke hadde annet valg enn å forfølge den. Vi har et ansvar for egen forretningsdrift, og dette at vi tar opp saken er noe som hele bransjen burde hilse velkommen, sier han og hinter om at det slett ikke er uvanlig at konsulenter tar med seg sensitiv konkurrentinformasjon når de skal skifte arbeidgiver.

Han har ingen kommentarer til Moe-Helgesens påstander om at den tidligere ansatte egentlig skulle ha startet i et annet selskap da han sa opp 15. desember. BEKK-direktøren mener av den grunn at den mistenkte slett ikke kunne hatt noen planer om å ta med den påståtte informasjonen videre til BEKK.

- Det får stå for deres deres regning, sier han og understreker at han ikke vet om informasjonen har blitt viderebefordret til andre selskap. Det er derfor Namsretten og Namsmannen er koblet inn.

Til toppen