Andersen forventer mye av nytt ledelsesverktøy

Andersen Consulting har store forventninger til sitt nye Notes-baserte verktøy for handlingsdrevet balansert målstyring. - Vi vil bruke det selv, forsikrer Albert Werkman.

Albert Werkman er en ledende skikkelse innen Arthur Andersen/ShowBusiness i Nederland. Han presenterer det nye verktøyet for ADBS - Action Driven Balanced Scorecard eller "hendelsesdrevet balansert målstyring" på et felles arrangement med Lotus Development i Stockholm. Arrangementet er det første i en serie europeiske presentasjoner bygget rundt Lotus' satsing på kunnskapsforvaltning.

- Balanced Scorecard er en ti år gammel metode som ble først beskrevet i en bok av [professor Robert S.] Kaplan og [konsulent David P.] Norton, forteller Werkman.

Det finnes en rekke IT-verktøy som anvender metoden. Hos Balanced Scorecard Forum Norge er det bakgrunnsinformasjon, pekere til vårt lokale BSC-miljø og pekere til litteratur, blant annet til Kaplan og Nortons bok The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Forfatterparet kommer med en ny bok i september: The Strategy Focussed Organization.

Metoden bygger på nøkkelindikatorer som er egnet til å spå hvordan bedriften vil utvikle seg. Noen av indikatorene er finansielle. Andre har med interne faktorer å gjøre, som markedsføring og personal, og "myke faktorer", som tilbakemeldinger fra kunder, returnerte varer og så videre. Hensikten er å måle hvordan bedriften utvikler seg, og hvor fort utviklingen går, lenge før en uønsket utvikling begynner å prege bunnlinjen. Indikatorene velges slik at de i størst mulig utstrekning gjenspeiler forholdet mellom erklært strategi og faktiske resultater.

- Verktøyet vårt utvider perspektivet til Kaplan og Norton med analyser bygget på praksisen hos et femtitalls store og framgangsrike selskaper. Det gjengir både nøkkelindikatorer og forklarende momenter når nøkkelindikatorer viser at en tilstand ikke er normal. Det knytter også handlinger til nøkkelindikatorer. Hvis en bestemt varetype viser en for høy returprosent, kan man sjekke hvordan det har gått med tidligere taster av denne varetypen, kreve gjennomgang av leveringsformen og så videre.

Andersens ADBS-verktøy kan brukes til å anskueliggjøre utviklingen i en bedrift på forskjellige måter, og kjøre sammenlikninger av deler av bedriften etter delmål, over ulike tidsintervaller og så videre. Det brukes enkel grafikk, der grønn viser normale tilstander, gul problemer under utvikling, og rød fare. Werkman kaller dette for "trafikklyset".

Handlingene i ADBS-verktøyet kan knyttes til bedriftens system for kunnskapsforvaltning.

- Da ser du ikke bare at kundene klager mer, du sikrer at alle i organisasjonen lærer hvorfor.

Werkman har tall fra American Management Association som viser at kontinuerlig framtidsrettet måling av hvordan bedriften utvikler seg, gir direkte utslag i bedriftens framgang. I suksessfaktor ligger målende bedrifter flere titalls poeng (når hundre er maks) foran ikke målende bedrifter. Forskjellen er spesielt stor ved avgjørende omorganiseringer. Her oppnådde målende bedrifter en suksessfaktor på 97 prosent, mot 55 prosent for ikke-målende bedrifter.

- Det som er avgjørende, er at ADBS presenterer informasjonen på en enkel måte. Det gjør den egnet som grunnlag for raske og korrekte beslutninger.

Avslutningsvis understreker Werkman Andersens store forventninger til styringsverktøyet. Kanskje det avgjørende beviset på denne forventningen er at konsulentorganisasjonen har tenkt å anvende det på sin egen virksomhet.

ADBS-verktøyet er realisert som en Lotus Notes-applikasjon, og gjør bruk av Notes-moduler innen kunnskapsforvaltning.

Les mer om kunnskapsforvaltning:


Oracle iFS er Internettets eget filsystem
Europa forvalter kunnskap bedre enn USA
Kunnskap gir børsverdi - men ingen gjør noe med det
Norsk kunnskapsverktøy støttes av Microsoft
Kunnskapsbørs lansert på web
Agenter søker kunnskap mens du skriver