Andersen-sjef går av etter 23 år

Erik Mamelund (bildet) har overtatt som daglig leder for Arthur Andersens virksomhet i Norge etter veteranen Finn Berg Jacobsen.

Erik Mamelund (bildet) har overtatt som daglig leder for Arthur Andersens virksomhet i Norge etter veteranen Finn Berg Jacobsen.

Etter 23 år går Finn Berg Jacobsen av som daglig leder i Arthur Andersen Norge på grunn av intern aldersgrense. Under hans ledelse har Arthur Andersen utviklet seg fra et mindre firma til et av landets ledende innen revisjon og rådgivning, opplyses det i en pressemelding.

Erik Mamelund, som har vært partner i firmaet siden 1992, overtar stillingen. Mamelund har en bred erfaringsbakgrunn fra flere av firmaets større revisjonsoppdrag. Han har dessuten hatt ansvaret for en rekke komplekse rådgivningsoppdrag i Norge og utlandet, blant annet verdivurderinger og annen rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter, børsintroduksjoner samt finansiell planlegging og risikostyring.

Mamelund har erfaring fra ulike lederstillinger i Kreditkassen, Norsk Hydro og på Oslo Børs, og er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Til toppen